1. Onderwijs en organisatie

1.1 Samenwerking met de huisartsopleiding
Prof. dr. Anneke Kramer, hoofd huisartsopleiding LUMC

Vorig jaar schreef ik: ‘Om goede medische zorg te kunnen blijven bieden aan de steeds ouder wordende Nederlandse bevolking zullen de specialist ouderengeneeskunde en de huisarts elkaar steeds meer nodig hebben. Er komen steeds meer ouderen die ook nog eens langer thuis wonen. Dit heeft tot gevolg dat de huisarts in toenemende mate te maken krijgt met kwetsbare ouderen; kwetsbaar omdat functies minder worden en ze afhankelijk worden van anderen; kwetsbaar omdat ze allerlei ziektes krijgen en veel medicatie gebruiken; kwetsbaar omdat ze steeds minder hun sociale leven kunnen organiseren. Dit vraagt andere vaardigheden van de huisarts dan de gebruikelijke. Proactief handelen, het gesprek aangaan met de oudere over wat deze nog wil in het leven, rekening houden met de mantelzorg, samenwerken met thuiszorg en wijkverpleegkundige, polyfarmacie en ga zo maar door. De specialist ouderengeneeskunde is – de naam zegt het al – gespecialiseerd in zorg voor ouderen buiten het ziekenhuis. Deze expertise hebben we als huisarts hard nodig, zeker waar het complexe situaties aangaat.
Maar ook de specialist ouderengeneeskunde heeft de huisarts nodig. De huisarts kent de oudere meestal goed, weet haar of zijn voorgeschiedenis, wat iemand prettig vindt in de omgang e.d. Omdat ouderen langer thuis wonen, zijn ze er meestal slecht aan toe als ze naar het verpleeghuis moeten.

Lees meer...

2. Onderzoek

2.1. Inleiding
prof. dr. Wilco Achterberg

Waarom is de wetenschap eigenlijk op deez’ aard? Omdat wij afstammen van de Homo Curioso, de nieuwsgierige mens die alles wil weten, alle dingen wil ontrafelen, en proberen alle dingen te laten lopen zoals wij dat willen. Onze patiënt loopt over van de onbekende variabelen, de verschillende in de war geraakte ziekte processen en nadelige gevolgen op meerdere gebieden van het functioneren. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om goed wetenschappelijk onderzoek te doen naar de problemen die wij in de dagelijkse praktijk zien, goed onderwijs te geven aan onze AIOS, onze afgestudeerde collega’s op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen om onze zorg steeds beter te laten zijn, en ook steeds beter te laten aansluiten bij de wensen van de fragiele oudere medemens.
In onze onderzoekslijn ‘geriatrics in primary care’ dat we samen met de huisartsgeneeskunde doen (Prof Dr Jacobijn Gussekloo), doen er zo’n 30 promovendi onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen die allemaal voor de praktijk van belang zijn. Binnen de ouderengeneeskunde proberen we het onderzoek te focussen op een aantal thema’s:

Lees meer...

4. Kaderopleidingen en opleiding Bijzonder bekwaamheid

4.1. Kaderopleiding Leiderschap en organisatie voor specialisten ouderengeneeskunde

In Leiden wordt sinds 2008 met groot succes de kaderopleiding Beleid en beheer voor huisartsen gegeven. Deze opleiding heeft landelijke bekendheid met tal van nationaal gerenommeerde docenten. Vanuit bestuurders van zorgorganisaties, maar ook vanuit specialisten ouderengeneeskunde zelf, werd aangegeven dat er grote behoefte bestond aan een vergelijkbare kaderopleiding voor specialisten ouderengeneeskunde, mede omdat managers en dokters vaak onvoldoende elkaars taal spreken, met alle gevolgen van inefficiëntie en onvrede over zorgprocessen van dien.

Om aan deze wens tegemoet te komen zal eind 2018 in Leiden de nieuwe kaderopleiding Leiderschap en organisatie voor specialisten ouderengeneeskunde van start gaan. Interprofessioneel opleiden, wat een speerpunt van ons is, zal ook in deze opleiding centraal staan door nauwe verwevenheid met de kaderopleiding Beleid en beheer voor huisartsen. Verwacht wordt dat deze deels gezamenlijke kaderopleiding bijdraagt aan een betere samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde en een verdere versterking van een toekomstbestendige ouderenzorg.

Lees meer...