5. Medewerkers

Ook op het personele gebied is de opleiding fors gegroeid. In 2017 werd van zeven zeer gewaardeerde docenten en collega’s afscheid genomen:
 • Peter Buwalda, specialist ouderengeneeskunde
 • Joke Crul, huisarts
 • Astrid Clocquet, specialist ouderengeneeskunde
 • Janine van Kooten, specialist ouderengeneeskunde
 • Jesseke de Man, beleidsmedewerker
 • Gwen Posthuma, psycholoog
 • Peter Thijs, huisarts
Daarentegen mochten wij in 2017 de volgende collega’s in ons team verwelkomen:
 • Annelore van Dalen,, specialist ouderengeneeskunde
 • Rolande Franx,, psycholoog
 • Angela van der Geest,, beleidsmedewerker
 • Vera Grond,, specialist ouderengeneeskunde
 • Isa Houwing,, huisarts
 • Aafke Koffeman,, huisarts en specialist ouderengeneeskunde
 • Corrie Konings,, management assistent
 • Monique Lachniet,, specialist ouderengeneeskunde
 • Tony Poot,, huisarts
 • Marloes de Raadt,, secretariaatsmedewerkende
 • Michiel van der Wel,, specialist ouderengeneeskunde
Met de genoemde uitbreidingen voldoet de opleiding ruimschoots aan de vereiste formatie, zoals genoemd in het kaderbesluit CHVG 2013: per aios wordt de opleiding geacht 0,15 fte aan medewerkers in dienst te hebben. Deze 0,15 fte wordt onderverdeeld in 0,10 fte academisch gevormd, onderwijsgevend personeel en 0,05 fte ondersteunend personeel. De helft van het academisch gevormd personeel (0,05 fte) dient te bestaan uit specialisten die tenminste vijf jaar geregistreerd zijn in het betreffende specialistenregister.

Zie onderstaande tabel voor de in 2017 aan het opleidingsinstituut verbonden medewerkers:

naam functie
prof.dr. Wilco Achterberg
hoogleraar specialisme ouderengeneeskunde
Bart Beck
psycholoog, docent gedragswetenschappelijk medewerker, mentor module psychogeriatrie, GGZ ambulant en GRZ
dr. Victor Chel
hoofd opleiding specialisme ouderengeneeskunde specialist ouderengeneeskunde
Anna van Daalen
docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor basismodule
Annelore van Dalen
docent, specialist ouderengeneeskunde module wetenschappelijke vorming
Wim v.d.Dool
Docent, sociaal geriater
module GGZ ambulant
Gerda Dijkstra
docent, huisarts, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor basismodule en module extramuraal
Saskia van Eck
opleidingscoördinator, adjunct-hoofd (vanaf 1 april 2018)
dr. Monica van Eijk
docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ, senior onderzoeker module wetenschappelijke vorming en GRZ
Rolande Franx
docent, psycholoog, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor
Angela van der Geest
beleidsmedewerker
Hanneke Geluk
docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor module chronisch somatische zorg
Vera Grond

docent, coördinator opleiding Bijzondere bekwaamheid Huntingtonzorg
Isa Houwing
docent, huisarts
Jeroen Janssens
docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor basismodule, module psychogeriatrie
Henk de Jong
ICT ondersteuning
Marcel Knop
specialist ouderengeneeskunde, waarnemend hoofd (vanaf 1 april 2018), onderwijscoördinator, mentor
dr. Aafke Koffeman
docent, specialist ouderengeneeskunde, huisarts, mentor basismodule
Aletta Koldewijn
secretariaatsmedewerkende
Corrie de Koning
managementassistent
Jentie Kraamer
docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie, mentor module extramuraal
Michelle Kromhout
adjunct-hoofd, docent, specialist ouderengeneeskunde, module psychogeriatrie
Monique Lachniet
docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ module GRZ
Welmoed Liefrinck
docent, psycholoog, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor basismodule
Yvonne Martens
docent specialist ouderengeneeskunde, mentor module GGZ ambulant
Inge van Mansom
docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg module palliatieve zorg
Bep Meeuwisse
docent, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor basismodule, module extramuraal en ziekenhuis
Eline van de Mey
secretariaatsmedewerker
Annemarie Mol
docent studentonderwijs, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie, mentor
Ida de Monchy
docent specialist ouderengeneeskunde, mentor, kaderarts GRZ en kaderarts palliatieve zorg module GRZ
Bahiya Motia
secretariaatsmedewerkende/ planner
Marjoleine Pieper
docent, psycholoog, gedragswetenschappelijk medewerker module wetenschappelijke vorming
Tony Poot
huisarts, beleidsadviseur interprofessioneel opleiden
Marloes de Raadt
secretariaatsmedewerker
Debby Ras
docent studentonderwijs, specialist ouderengeneeskunde
Maurice Schuivens
huisarts, ICT ondersteuning
dr. ir. Jenny van der Steen
docent, epidemioloog module wetenschappelijke vorming
José Tieleman-Shamier
office manager
Pety van der Vliet
docent specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg module palliatieve zorg
Tamara Wanner
docent specialist ouderengeneeskunde module ziekenhuis
Michiel van der Wel
docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor basismodule


Home      Previous