1.10. Internationale samenwerking met ‘University of Nottingham’

              dr. Monica van Eijk, specialist ouderengeneeskunde, docent module wetenschappelijke vorming, senior onderzoeker
             picture

Enkele jaren geleden werden op een EUGMS-congres enkele zaadjes gepland voor wat inmiddels blijkt een vruchtbare samenwerking te zijn met de universiteit van Nottingham. In 2014, het EUGMS-congres werd georganiseerd in Rotterdam, heeft de opleiding specialisme ouderengeneeskunde LUMC een diner georganiseerd voor enkele Europese collega’s betrokken bij een klein symposium over geriatrische revalidatie. Zoals voor velen bekend, worden de meest boeiende ideeën gedeeld tijdens een goed glas wijn en een versnapering. Tijdens dit diner werd het idee gedeeld om voor de opleidingen in de geriatrie meer uit te wisselen en kennis te delen. In 2016 werden voorbereidingen getroffen voor een uitwisseling van studenten en in 2017 werd deze uitwisseling geeffectueerd. Een van de aioto-so (Anouk Kabboord) heeft een stage van vier weken gedaan in een van de postacute centra van de universiteit van Nottingham en twee artsen in opleiding tot geriater hebben een bezoek van twee weken gebracht aan Leiden. Hierbij hebben zij ook geparticipeerd in een onderwijsprogramma over de verschillen en overeenkomsten in gezondheidssystemen voor ouderen in Engeland en Nederland. Naast zich eenvoudig in het Nederlands te kunnen uitdrukken na deze stage, hebben zij veel kennis opgedaan van het Nederlandse model (of liever gezegd de Nederlandse modellen) in de ouderenzorg en ouderengeneeskunde. De ervaringen van beide kanten werden aan een breder publiek op het EUGMS in Nice (2017) gepresenteerd in een symposium. Een publicatie hierover is nog in de maak.
De eerste stappen van deze internationale samenwerking op het gebied van opleiden in de ouderengeneeskunde smaken naar meer. Zo hebben we de ambitie deze uitwisseling voor aios mogelijk te blijven maken, maar ook het ontwikkelen van gezamenlijke onderwijsprogramma’s. Wellicht kunnen we in de toekomst meer virtueel gaan opleiden.

Home      Previous      Next