1.5. Wetenschapsavonden ouderengeneeskunde, succesvol op meerdere fronten!

             M. Klapwijk, specialist ouderengeneeskunde
             picture

Elke eerste donderdag van de maand organiseert het opleidingsinstituut specialisme ouderengeneeskunde van het LUMC, de nascholingsavonden ouderengeneeskunde: de ‘wetenschapsavond ouderengeneeskunde’. Tijdens deze interactieve avonden die al sinds 2014 plaatsvinden, komen specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen (en zij die daarvoor in opleiding zijn) en leden van het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) bijeen in het LUMC om, naar aanleiding van steeds vijf plenaire voordrachten van elk twintig minuten, daarna tien minuten met elkaar in discussie te gaan en kennis te delen en over verschillende actuele ouderengeneeskundige onderwerpen.
De wetenschapsavonden starten, aansluitend op de ‘terugkomdag’ van perifere opleiders, steeds om 17.00 uur met mededelingen vanuit het opleidingsinstituut en vanuit het UNC-ZH; rond 18.45 uur krijgen de deelnemers een broodjesbuffet en na afloop, rond 20.30 uur, een (netwerk)borrel aangeboden. Van de vijf plenaire voordrachten, worden er in principe steeds drie verzorgd door aios ouderengeneeskunde en twee door medisch specialisten uit binnen- en buitenland. Alle voordrachten zijn nadrukkelijk gericht op de praktijk en Evidence Based Medicine. Het is een uitermate geschikt platform voor het uitwisselen van recente en wetenswaardige wetenschappelijke kennis binnen de ouderengeneeskunde, het communiceren van nieuws uit het UCN-ZH, het versterken van de banden met opleiders, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen in de regio. Deze 8 wetenschapsavonden per jaar zijn voor elke bijeenkomst voor drie uur geaccrediteerd voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde en aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Het afgelopen jaar was de opkomst erg goed, steeds rond de 60 deelnemers. Een aantal onderwerpen die besproken zijn waren: de rol van een specialist ouderengeneeskunde op een poli ouderengeneeskunde, mondzorg, COPD exacerbaties, cognitieve stoornissen bij migranten, pijn bij dementie, delier, burn-out en de dokter en financiering van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn.
In verband met de te organiseren catering is aanmelden echter wel essentieel, inschrijven is ook in 2018 weer mogelijk via het secretariaat van de opleiding specialisme ouderengeneeskunde: soso@lumc.nl. Indien u het op prijs stelt uitnodigingen voor de wetenschapsavond te ontvangen, kunt zich hiervoor eveneens aanmelden via soso@lumc.nl.

Home      Previous      Next