3.2. Combineren van een promotietraject met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde: de aioto-so

              Paulien van Dam, aioto-so
             picture

In mijn eerste jaar van de opleiding kwam ik vanwege ons wetenschappelijk leeronderzoek (WLO) in contact met de onderzoekstak van onze afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde en koos ik voor een keuzestage Wetenschap. Tijdens deze stage werkte ik samen met Monique Caljouw (senior onderzoeker) en Wilco Achterberg (hoogleraar ouderengeneeskunde) aan een artikel over zorg-gerelateerde kwaliteit van leven van mantelzorgers na revalidatie van de zorgvrager. Onderzoek doen bleek al gauw erg bij me te passen, te meer omdat ik nieuwsgierig ben ingesteld en Engels lezen en schrijven niet schuw. We hielden hier een mooie publicatie aan over (zie hieronder) en het zette mij aan het denken hoe ik verder kon in het onderzoek. Er kwam een vacature voorbij voor een aioto-so (arts in opleiding tot onderzoeker – specialist ouderengeneeskunde) voor een project over kwaliteit van leven van mensen met dementie wonend in het verpleeghuis, en dit leek mij de perfecte combinatie van onderzoek en opleiding. Ik werd aangenomen, en aangezien ik al 1,5 jaar bezig was met de opleiding zou dit betekenen dat ik de komende jaren steeds een jaar onderzoek zou gaan afwisselen met 6 maanden stage voor de opleiding. Een leuke combinatie leek mij!

Het onderzoeksproject
In ons onderzoeksproject staat kwaliteit van leven van mensen met (ernstige) dementie wonend in het verpleeghuis centraal. We willen kijken wat het effect is van vaste dosering paracetamol op de kwaliteit van leven van deze mensen. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat mensen met (ernstige) dementie pijn niet altijd meer goed kunnen uiten op een manier die wij als arts of omgeving zouden herkennen als pijn. Hierdoor ontstaat onderdiagnostiek en on(der)behandelde pijn, wat onder andere kan zorgen voor gedragsproblemen, depressie, verminderde sociale interactie en verminderd fysiek functioneren. Paracetamol heeft hier in eerder onderzoek al positief effect op aangetoond. Recent is daarnaast ook aangetoond dat paracetamol positieve invloed heeft op de slaap bij ouderen met, maar ook zonder, pijn. De Q-PID-studie (Quality of life and Paracetamol In advanced Dementia), een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde dubbel-blinde studie, zal onderzoeken wat het effect van vaste dosering paracetamol is op de kwaliteit van leven van mensen met (ernstige) dementie, en daarnaast ook kijken naar factoren als dagelijks functioneren, zelfredzaamheid, gedrag, antipsychotica gebruik en pijn. In 2017 zijn we, na goedkeuring van de Commissie Medische Ethiek, gestart met het onderzoek in verpleeghuizen die zijn aangesloten bij het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH). Dit betekent veel langsgaan op locaties om uitleg te geven over de studie aan de verschillende betrokken disciplines. Ook geef ik trainingen aan de verzorging over kwaliteit van leven en pijn bij mensen met dementie en leer ik ze hoe zij het pijninstrument bij deze studie moeten gebruiken (MOBID-2). Ik ben in mijn onderzoeksperiodes dus met veel verschillende dingen bezig. In 2017/2018 vooral met het opzetten van een onderzoek, onderwijs en voorlichting geven, alles logistiek regelen op locatie en tevens ben ik tijdens het lopen van het onderzoek de studiearts. Dit is ontzettend leerzaam en uitdagend.

Buitenland
Met ons project hebben we een samenwerking met de universiteit van Bergen in Noorwegen. Dit betekent dat wij regelmatig kennis en kunde uitwisselen. Zo ben ik in mijn eerste onderzoeksjaar op stage gegaan naar Bergen. Ik mocht gebruikmaken van de Noorse data van een recent aldaar uitgevoerde studie waar men onder andere keek naar de kwaliteit van leven van mensen wonend in het verpleeghuis. Onderzoek doen krijgt een andere dimensie als je het doet in zo’n prachtige omgeving als Bergen. De fijne sfeer op de afdeling en de laagdrempeligheid waarmee ik daar in de groep werd opgenomen was hartverwarmend. Komend jaar zullen we het artikel over deze Noorse data gaan publiceren. Ook staat er in mei 2018 een congres in Oslo gepland waar wij met een kleine groep heen zullen gaan vanuit onze afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC.

Vlog
In december 2017 is een ‘vlog’ van mij verschenen in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde.
http://www.verensotijdschrift.nl/om2017/december-2017/wetenschap/vlog-paulien-van-dam/#.WlS49qjibcs

Home      Previous      Next