1.9. Representativiteit en etiquette

              Jellie Mulder
             picture

Wij starten deze keer met: ‘Geef elkaar een hand en een oprecht compliment’. Oei, dat is nog best lastig, merkt een aantal van de eerstejaars aios ouderengeneeskunde op die deel hebben genomen aan de workshop Representativiteit & Etiquette. ’Naar mensen die ik goed ken, mijn familie en mijn vrienden, geef ik nog wel eens een oprecht compliment, maar naar mijn directe collega’s en cliënten, laat staan medici, vind ik dat toch best moeilijk’, aldus een groot aantal artsen.
Ik luister, als trainer met beide oren, hetgeen voor velen ook nog wel een kunst is, naar de beweegredenen en help ze een eind op weg. Eenieder weet vol passie en overtuiging te vertellen over het grote ‘waarom’ hij of zij voor de professie specialist ouderengeneeskunde heeft gekozen. Het enthousiasme straalt er bij een aantal van hen helemaal vanaf in zowel verbale als non-verbale communicatie, de ander weet het verbaal duidelijk te verwoorden en zou nog wat aan de non-verbale communicatie kunnen werken. Allen spreken zeer passievol over hun toekomstige professie. Aan de specifieke vakkennis van deze artsen twijfel ik dan ook allerminst, echter bij de vraag hoe zij hun gunfactor kunnen verhogen bij cliënten, collega’s en medici, blijkt dat ik ook dit jaar een grote bijdrage kan leveren om hen daarin te onderrichten. Een hoger genoten opleiding biedt geen garantie voor het creëren van deze gunfactor, vandaar dat we heel interactief aan de slag zijn gegaan met de zichtbaarheid van de arts en zijn/haar omgangsvormen en etiquette. Kleding, houding en gedrag zijn de drie zeer belangrijke factoren die hierin een heel grote rol spelen. Respect en vertrouwen winnen, het lijkt zo simpel, maar juist met de generatiekloof tussen de arts en cliënt begrijpen mensen elkaar minder snel. De arts ervaart als ‘jonge arts’ vaak toch dat hij of zij niet voor ‘vol’ wordt aangezien. De theorie hierachter wordt uitvoerig besproken en met behulp van een uitgebreide presentatie en beeldmateriaal wordt duidelijk weergegeven wat je hier aan kunt doen. De impact van deze workshop was groot, zo bleek uit de evaluatieformulieren van de artsen, ik zeg met een trotse lach op mijn gezicht dat ik me vereerd voel met de vele complimenten die ik heb gekregen: ‘Geweldig leuk en goed onderbouwd onderwijs.’ ‘Met deze training weet ik wat ik aan mijn uitstraling en houding kan doen.’ ‘Nooit geweten dat de denkwijze van ouderen zo anders is dan die van mij.’ ‘Ik kan dit gelijk toepassen in de praktijk’. Als imagodeskundige voel ik de gunfactor bij deze artsen groeien, en als zij groeien, dan groei ik ook. Dat is het mooie van mijn vak!

Naast workshops, presentaties en trainingen in groepsverband geven wij bij Nelleke Mulder Imago Groep ook particulier kleur- & stijladvies en onder andere trainingen in etiquette en omgangsvormen (www.nellekemulder.nl).

Home      Previous      Next