1.4. Wetenschappelijk onderzoek binnen het onderwijs

             dr. Monica van Eijk, specialist ouderengeneeskunde, docent module wetenschappelijke vorming, senior onderzoeker
             picture

Een belangrijk speerpunt in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde betreft de wetenschappelijke vorming. Niet alleen hebben wij als doel de praktijk en de wetenschap te integreren in de opleiding van de Leidse aios van het specialisme ouderengeneeskunde, ook willen wij wetenschappelijke interesses stimuleren. Inmiddels hebben we meer dan 5% van de aios die als aioto-so (arts in opleiding tot onderzoeker en specialist ouderengeneeskunde) hun opleiding uitvoeren. Dat betekent dat zij naast de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (gewoonlijk een 3-jarige opleiding) zich bekwamen als wetenschapper en een promotietraject doen (additioneel 3 jaar). De opleiding en bijbehorende stages worden afgewisseld met periodes van onderzoek. Een belangrijke taak van aioto-so’s is om de verbinding tussen wetenschap en praktijk te blijven maken. Om die reden hebben we in 2017 een scholingsprogramma opgezet voor de aioto-so waarbij zij een integraal onderdeel vormen van de wetenschappelijke staf. In het eerste onderzoeksjaar begeleiden zij geneeskundestudenten in het uitvoeren van een ‘critical appraisal of a topic’, kortgezegd CAT. In het tweede onderzoeksjaar wordt ruimte gemaakt voor begeleiding van keuzestages en collega-aios bij het uitvoeren van hun wetenschappelijk leeronderzoek. We proberen dan vooral te zoeken naar aansluiting binnen het onderwerp van de aioto-so. Meestal leidt dit ook tot een (inter)nationale publicatie. In het derde jaar wordt de aioto-so ingezet voor het onderwijs van eerstejaars aios bij het begeleiden van de module Kritisch lezen. In deze module worden de aios getraind in interpretatie van onderzoek gepresenteerd in een artikel. Naast de aioto-so’s die hun promotieonderzoek aan het verrichten zijn, hebben we in toenemende mate aios die reeds voor de start van de opleiding gepromoveerd zijn.
De ambities van wetenschappelijke vorming worden ook overgebracht naar de docentenstaf. Maandelijks worden CAT-overleggen georganiseerd, waarbij een CAT wordt besproken. Naast meer samenhang in het beoordelen, is er ook een leerdoel voor stafdocenten. De vraag voor wetenschappelijke onderbouwing van onderwijsprogramma’s komt langzaam ook op gang. Er wordt dan gezamenlijk gekeken naar passende literatuur bij het onderwijsprogramma. De komende jaren zal het up-to-date maken van de wetenschappelijke onderbouwing van onderwijsprogramma’s een vast onderdeel worden in het takenpakket van de wetenschappelijk staf, uiteraard in samenwerking met de vakinhoudelijke docent.

Home      Previous      Next