1.2. Uit de module Extramuraal

             Jentie Kraamer, specialist ouderengeneeskunde, docent module Extramuraal
             picture

Divers, spannend en uitdagend; nooit een dag hetzelfde; zelf uitzoeken en een oplossing bedenken; samenwerken: dat is werken als specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn.
Steeds vaker wordt er aan een specialist ouderengeneeskunde gevraagd patiënten in de eerste lijn te zien en er samen met de huisartsen zorg voor te dragen dat mensen langer en prettiger thuis kunnen blijven wonen.

De meeste mensen, geneeskunde studenten incluis, denken nog steeds bij de specialist ouderengeneeskunde aan een arts die in een verpleeghuis werkt. Tegenwoordig is dat maar een deel van je werk. Werken in de eerste lijn als specialist ouderengeneeskunde is in opkomst, steeds meer huisartsen werken samen met een specialist ouderengeneeskunde en als het aan de politiek ligt wordt het werken in de eerste lijn een standaard onderdeel van je werk als specialist ouderengeneeskunde.

Wat doe je dan? Je gaat op verzoek van de huisarts op huisbezoek, doet diagnostiek, bespreekt de uitkomst met patiënt, familie en huisarts en geeft adviezen.
Je hebt als specialist ouderengeneeskunde gedegen kennis van zowel het effect van het ouder worden voor bijvoorbeeld DM, COPD, dec cordis en medicatiegebruik, als kennis van complexe ziektebeelden, zoals Parkinson, ALS, verschillende vormen van dementie of problemen zoals vallen. Je kunt ook goed inschatten wat voor directe gevolgen deze complexe problemen hebben op iemands leven. Jij kunt met de juiste adviezen zorgen dat mensen minder snel ziek of hulpbehoevend hoeven te worden.
Wat voor adviezen zou jij bijvoorbeeld geven aan iemand met Parkinson die valgevaarlijk is én antistolling gebruikt én hartmedicatie gebruikt die de hartslag verlaagt én regelmatig de medicatie voor de diabetes vergeet? Kom je er met de diagnostiek thuis niet uit, dan overleg je met de specialist uit de tweede lijn, de geriater voor bijvoorbeeld gericht beeldvormend onderzoek.

Als specialist ouderengeneeskunde heb je dus een heel divers werkveld, zowel in het verpleeghuis met bijvoorbeeld ingewikkelde revalidatieopnames, behandeltrajecten en palliatieve zorg, als buiten de muren van het verpleeghuis met diagnostiek, samenwerking met huisartsen en verbeteren van het functioneren van mensen.

Home      Previous      Next