3.1. Namens de jaarvertegenwoordiging aios 2017

              Anne van den Dorpel
             picture
Van links naar rechts: Irene Knijn, Bianca de Jong-Smit, Najoua Boutaybi en Anne van den Dorpel. niet op de foto: Marrit Altena, Floris van Braam Houckgeest, Marijn Garretsen, Marijke Koens, Marieke Koet, Bernard van Rossum, Dogan Zeynep

Net als onze doelgroep, is het mooie vak van de specialist ouderengeneeskunde aan het groeien en bloeien. Met de toenemende vergrijzing is de ouderengeneeskunde het vak van nu én van de toekomst. Wij zien dat steeds meer jonge enthousiaste aios starten met de opleiding, er komt meer ruimte voor persoonlijke leerdoelen en de aios hebben hogere verwachtingen van de opleiding. Hier zijn we erg blij mee.

Als jaarvertegenwoordiging zijn we de schakel tussen de aios en opleiding. Uit elk jaar nemen twee aios plaats in de jaarvertegenwoordiging. Zij komen om de zes weken samen met de hoofd van de opleiding om de stem van de aios te vertegenwoordigen. In dit overleg kunnen we problemen aankaarten, feedback geven op het onderwijs, processen optimaliseren en  vanuit de opleiding zelf kan ook terugkoppeling naar de aios plaatsvinden. Door de verjonging van de opleiding neemt ook de kennis en ervaring en verwachting van de opleiding toe en als jaarvertegenwoordiging proberen we de wensen van de aios zo goed mogelijk te realiseren.

In 2017 is door VASON, de landelijke vereniging voor aios ouderengeneeskunde, een landelijke onderwijscommissie opgestart met als doel het onderwijs binnen alle opleidingsinstituten naar een hoger niveau te tillen, te leren van elkaar en ideeën uit te wisselen. De voorzitter van de jaarvertegenwoordiging neemt plaats in deze commissie om de lijnen van lokaal naar landelijk en weer terug zo kort mogelijk te houden. Het is nu een spannende tijd waarin landelijk het nieuwe opleidingsplan (PMO2) verder uitgerold wordt. Naast de strubbelingen die dit met zich meebrengt door bijvoorbeeld roostering, zien we dat landelijk de opleidingen meer bij elkaar komen en de kwaliteit van onderwijs beter wordt. Daarnaast zal er voor het eerst in maart een aiosgroep in Leiden starten waarmee de landelijke uitbreiding van de opleiding een feit is. We hopen dat de huidige ontwikkelingen zich voortzetten en dat wij, met behulp van de kritische Leidse aios ouderengeneeskunde, de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde naar een hoger niveau kunnen brengen. Blijven groeien en bloeien, mee met de ouderen van nu en de toekomst.

Home      Previous      Next