3.4. Werken in de eerste lijn – samenwerken met de huisarts

              Bruno Couveiro Batista, aios ouderengeneeskunde
             picture

Als specialist ouderengeneeskunde is het niet vanzelfsprekend dat je enkel in het verpleeghuis (intramuraal) werkzaam bent. Steeds vaker werken wij in de eerste lijn (extramuraal), waarbij we onder andere samenwerken met de huisarts. Daarom heb ik, net zoals enkele aios voor mij, gekozen om mijn keuzestage te doen bij een huisartsenpraktijk. Dit doe ik bij praktijk Botman en Bijlard te Voorburg.

Mijn werkzaamheden zijn heel divers, en elke dag is anders. Zo denk ik overstijgend mee in hoe de praktijk gestructureerd zorg kan dragen voor de ouderen, of zet ik een samenwerking met thuiszorg op. Op een ander moment word ik geroepen in verband met een spoedvisite bij een oudere patiënt met kortademigheid. Ook heb ik tientallen ouderen thuis bezocht in het kader van inventariseren kwetsbaarheid, gevolgd door enkele acties zodat men zo goed en zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Hiernaast heb meerdere consultvragen van de huisartsen beantwoord. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan onderzoek naar cognitieve stoornissen/dementie, polyfarmacie, analyse bij lichamelijke achteruitgang, recidiverend vallen, systeem-problematiek, beoordeling van veiligheid thuis en wilsbekwaamheid.

In de toekomst zal deze samenwerking steeds belangrijker worden, aangezien ouderen steeds langer thuis blijven wonen en de huisartsen niet altijd bij machte zijn om deze zorg volledig op zich te nemen. In deze drie maanden heb ik ervaren dat de expertise van de specialist ouderengeneeskunde op zijn plaats is in de eerste lijn, en dat het een absolute meerwaarde is voor de huisarts en de (oudere) kwetsbare patiënt.

In de (nabije) toekomst zal ik als ‘verse’ specialist ouderengeneeskunde zowel in de eerste lijn als in het verpleeghuis werkzaam zijn. Mijns inziens ‘the best of both worlds’.

Home      Previous      Next