1.13. De opleiding en het coschap ouderengeneeskunde in Leiden

              Annemarie Moll, specialist ouderengeneeskunde
             picture

Eén van de ontwikkelingen binnen het Specialisme Ouderengeneeskunde in 2017 is de start van het coschap Ouderengeneeskunde in de masterfase Geneeskunde. Hiermee krijgt het Specialisme Ouderengeneeskunde een duidelijke plek binnen het basiscurriculum Geneeskunde.

Het coschap is onderdeel van het coschapcluster POSH waarin ook de coschappen Psychiatrie, Huisartsgeneeskunde en Sociale Geneeskunde vertegenwoordigd zijn. Tijdens het coschap Ouderengeneeskunde lopen vijfdejaars geneeskundestudenten zes weken stage het verpleeghuis. Uit onderzoek blijkt dat het verpleeghuis een goede leeromgeving is voor gevorderde geneeskunde studenten waar zij algemene en ouderengeneeskundige kennis en vaardigheden kunnen leren. In het verpleeghuis komen de geneeskunde studenten voor het eerst in aanraking met kwetsbare oudere patiënten die multidisciplinaire zorg krijgen. Aangezien de Nederlandse bevolking veroudert, is het van groot belang dat toekomstige artsen leren hoe zij deze kwetsbare patiëntenpopulatie goede medische zorg kunnen bieden.

Het coschap Ouderengeneeskunde is nauw verbonden met het opleidingsinstituut Ouderengeneeskunde. Het coschap vindt plaats in verpleeghuizen die zijn aangesloten bij het opleidingsinstituut met de specialist ouderengeneeskunde als opleider. Aios worden betrokken bij het geven van onderwijs aan geneeskundestudenten en zullen in de toekomst een rol krijgen in het opleiden van de geneeskundestudenten op de werkplek. Tevens is het mogelijk dat aios een keuzestage ‘onderwijs geven’ volgen waardoor zij zich bekwamen in het geven van onderwijs en opleiden. Door het coschap Ouderengeneeskunde maken geneeskundestudenten kennis met het specialisme ouderengeneeskunde. De verwachting is dat, door dit coschap, de interesse voor het specialisme zal toenemen en geneeskundestudenten, eventueel via een semi-artsstage, zullen doorstromen naar de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Om een nog hogere kwaliteit van opleiden te behalen, zal het onderwijs dat gegeven wordt in masterfase Geneeskunde en aan het opleidingsinstituut op elkaar worden afgestemd zodat er een opleidingscontinuüm tot stand komt.

De start van het coschap is naar tevredenheid verlopen. Geneeskunde studenten ervaren het vak van Specialist Ouderengeneeskunde als verrassend veelzijdig en coschap als zeer relevant voor hun latere dokter zijn.

Home      Previous      Next