1.11. Publiekssymposium 20-jarig bestaan opleidingsinstituut ‘En we leven nog lang en gelukkig’

              Rosalie Vooijs, student journalistiek
             picture

Op zondag 12 november 2017 vond in het LUMC het publiekssymposium over ouderenzorg plaats: ‘En we leven nog lang en gelukkig’. Het opleidingsinstituut specialisme ouderengeneeskunde organiseerde dit symposium voor de inwoners van Leiden en omstreken, ter gelegenheid van haar 20-jarige bestaan. Het doel van dit symposium was het op een sprekende manier onder de aandacht brengen van de ouderenzorg bij een breed publiek, om meer mensen te interesseren voor een baan (of een rol als vrijwilliger) in deze sector.

Het programma kwam tot stand in samenwerking met de gemeente Leiden, Hogeschool Leiden en de Leyden Academy of Vitality and Ageing. Bij het symposium was een gezellige, door De Wallpapers muzikaal omlijste, zorg-, informatie- en banenmarkt georganiseerd. Hier werden ook de artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde die aanwezig waren druk bezocht voor vragen en kleine ‘gezondheidschecks’, zoals bloeddruk- en bloedsuikermetingen.

picture picture picture

De opkomst was groot. Collegezaal 5 zat vol met belangstellenden die natuurlijk onder andere antwoord wilden op de grote vraag: Hoe word ik gelukkig oud? Verschillende sprekers deelden hun kennis en ervaringen, soms heel praktisch, soms verpakt in een mooi verhaal.

Het symposium werd voorgezeten door Roos van Gelderen, wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn in Leiden, en geopend door prof. dr. Willy Spaan, voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC.

picture

‘Oud willen worden, zonder het te zijn.’ Zo leidde prof. dr. Willy Spaan zijn openingsvoordracht in. Voor ouderen is de regie houden over het eigen leven het allerbelangrijkst. Ouderen willen nog mobiel kunnen zijn en participeren in een sociaal netwerk. Dit is onderdeel van gelukkig ouder worden, en het LUMC vindt dat belangrijk. ‘Wij geven om u, om ouderen, dat u goed oud mag worden,’ aldus prof. dr. Willy Spaan.
Dr. David van Bodegom, verouderingswetenschapper bij de Leyden Academy, sprak in zijn voordracht ‘De biologie van veroudering’ over zijn onderzoek in Ghana. Hij vergeleek Hans, een Nederlandse zestiger met diabetes en overgewicht met Wakku, een Ghanese tachtiger die op alle fronten gezonder was dan Hans. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat Ghanezen door hun levenswijze van hard werken, gezonde voeding (en polygamie) een hoge leeftijd bereiken en veel minder last hebben van hart- en vaatziekten dan westerse mensen.
De voordracht van prof. dr. Gerard Jan Blauw, internist ouderengeneeskunde in het LUMC, sloot hier mooi op aan. Hij sprak over ‘hart voor het hoofd hebben’: hoe mensen zichzelf onderhouden, bepaalt hoe ze oud worden. Daarom is voor ouderen onder andere bewegen en actief blijven erg belangrijk om goed oud te worden.
Laura Vrijenhoef van Transmuralis sprak vervolgens op inzichtelijke wijze over de ‘ketendementiezorg’ en ‘respijtzorg’. Zeer aansprekend waren ook de pitches, een korte introductie van Leidse vrijwilligersprojecten. Op bevlogen wijze werd hier informatie gegeven over onder andere het Odensehuis, dat nieuw in Leiden is, Studio Moio, Burenhulp Levendaal-Oost, Buuv en het succesvolle fietsmaatjesproject.
Na de pauze, waarin de deelnemers de informatiemarkt konden bezoeken, opende dr. Ali Lahdidioui, internist ouderengeneeskunde in opleiding, op zeer inzichtelijke wijze de ogen van de deelnemers voor belangrijke aandachtspunten in zorg voor ouderen in Nederland met een niet-westerse migratieachtergrond. Het aantal niet-westerse 65-plussers verdubbelt de komende jaren en voor ouderen met een migratieachtergrond werkt ouder worden in Nederland net iets anders dan voor ouderen zonder migratieachtergrond. Eenzaamheid is onder ouderen al een groot probleem en neemt toe met de leeftijd, zowel emotioneel als sociaal. Ouderen met een migratieachtergrond kunnen nog meer tegen dit probleem aanlopen door bijvoorbeeld een taalbarrière, analfabetisme of taboes op klachten. Ook een laag opleidingsniveau of religie (bijvoorbeeld het geloof in alternatieve geneeswijzen) kunnen een obstructieve rol spelen in het gelukkig ouder worden.
Voorafgaande aan een levendig Lagerhuisdebat over het actuele thema ‘voltooid leven’ waarin door discussieleider dr. Susanne de Kort, specialist ouderengeneeskunde bij het LUMC en Topaz, verschillende prikkelende stellingen ter discussie werden ingebracht, sprak de Leidse huisarts onderzoeker Helen Silvius over nieuwe technologie die het leven van ouderen makkelijker kan maken. Het inhoudelijke deel van het symposium werd afgesloten met een hilarische, literaire en prachtig muzikale bijdrage van de bekende Leidse columnist, dichter, schrijver en muzikant Nico Dijkshoorn. Daarna konden deelnemers voor de laatste keer, onder muzikale begeleiding van De Wallpapers en het genot van een hapje en een drankje de informatiemarkt bezoeken.

picture

Home      Previous      Next