4.3. Opleiding Bijzondere bekwaamheid Huntingtonzorg


De ziekte van Huntington is een zeldzame erfelijke, progressieve neurodegeneratieve ziekte die gepaard gaat met bewegingsstoornissen, neuropsychiatrische symptomen en dementie. De gemiddelde aanvangsleeftijd van deze ziekte is dertig tot vijftig jaar en de gemiddelde ziekteduur bedraagt zeventien tot twintig jaar. In Nederland hebben circa 1.700 mensen de ziekte van Huntington en houden tenminste vijftien specialisten ouderengeneeskunde zich bezig met de zorg voor mensen met de ziekte van Huntington. Deze zorg overstijgt duidelijk het basistakenpakket van de specialist ouderengeneeskunde en voor de borging van de kwaliteit van deze zorg, is dan ook een specifieke opleiding (met daarna het onderhouden van de bekwaamheid) gewenst. Dit standpunt wordt gedeeld door Verenso, hoogleraren specialisme ouderengeneeskunde en neurologie, hoofden van de opleidingen specialisme ouderengeneeskunde, bestuurders van diverse organisaties betrokken bij Huntingtonzorg, cliëntenvertegenwoordigers en de vereniging van Huntington. De specialisme ouderengeneeskunde opleiding Leiden is in 2016 gestart met de opzet van de opleiding Bijzondere bekwaamheid Huntingtonzorg die eind 2018 van start zal gaan.

Het competentieprofiel van een specialist ouderengeneeskunde met een bijzondere bekwaamheid Huntingtonzorg is gebaseerd op het CanMeds model. Daarmee wordt er niet alleen aangesloten op de beroepsopleiding tot specialist ouderengeneeskunde, maar bij alle medische (vervolg)opleidingen in Nederland. De driejarige opleiding is modulair van opzet en telt vijf opleidingsdagen per jaar.

Home      Previous      Next