1.7. Docentprofessionalisering


Structurele aandacht voor docentprofessionalisering is zoals genoemd een speerpunt van ons opleidingsinstituut. Passend hierbij is het feit dat het behalen van de BKO (basiskwalificatie onderwijs) verplicht is voor hoogleraren en associate professors als ook voor alle medewerkers met een aanstelling als wetenschappelijk onderzoeker/docent, wetenschappelijk docent/onderzoeker, wetenschappelijk docent met een onderwijstaak die:
  • een aanstelling hebben van 0,5 fte of meer en
  • een dienstverband hebben van 1 jaar of langer bij het LUMC en
  • meer dan 160 dbu* (0,5 dag per week gemiddeld) op jaarbasis besteden aan universitair onderwijs.
(* Docentbelastingsuren = onderwijsuren inclusief voorbereiding conform de geldende onderwijs- parameters).

Naast de BKO en het gegeven dat alle docenten verbonden aan ons instituut geacht worden het externe landelijk scholingsprogramma voor (nieuwe) docenten, de LED-scholing (landelijke educatie docenten) van de Huisartsenopleiding Nederland te volgen, vormt docentprofessionalisering een onderdeel van de stafdagen. Jaarlijks worden structureel drie lokale didactische scholingsdagen georganiseerd en aangevuld met een landelijke dag door SOON.

Home      Previous      Next