1.12. Kwaliteitsbeleid

              Angela van der Geest, beleidsmedewerker
             picture

De opleiding continu blijven ontwikkelen en verbeteringen borgen om zo steeds beter onderwijs te bieden. Dát is wat opleiding Specialist ouderengeneeskunde LUMC wil bereiken met het nieuwe kwaliteitssysteem Metis.

Domeinen
Metis bestaat uit de volgende zeven domeinen die van belang zijn voor de kwaliteit van de opleiding:
  1. Visie en kwaliteitsbeleid
  2. Academisch niveau
  3. Onderwijsprogramma en toetsing
  4. Leeromgeving
  5. Opleidingsresultaten
  6. Faculty development
  7. Management en organisatie
Kwaliteitsmeting 2017
In het najaar van 2017 is de opleiding van start gegaan met Metis en zijn kwaliteitsmetingen uitgevoerd voor domein 1, 6 en 7. Dit heeft per domein een reflectiedocument opgeleverd waaruit duidelijk wordt waar de opleiding goed presteert en waar nog een verbeterslag nodig is. In 2018 worden de meeste verbeterpunten opgepakt en gaat de opleiding verder met de kwaliteitsmetingen voor domein 2 en 3.

Achtergrond Metis
De opleiding heeft Metis samen ontwikkeld met de twee andere opleidingsinstituten in Nederland, GERION (VUMC) en Voson (Radboudumc). Het is gebaseerd op GEAR, het kwaliteitssysteem van de huisartsenopleiding. Metis kent een vijfjaarlijkse cyclus met in het vijfde jaar de visitatie van de opleiding. Hierbij beoordeelt de RGS of de opleiding aan de eisen voldoet en of de erkenning wordt hernieuwd.

Home      Previous      Next