1.8. Selectieprocedure 2017

             drs. Saskia van Eck, adjunct-hoofd en opleidingscoördinator
             picture

Voor de selectie was 2017 een redelijk jaar voor de opleiding specialist ouderengeneeskunde LUMC. Er waren wederom meer aanmeldingen dan opleidingsplaatsen en in september 2017 zijn er 22 aios met de opleiding gestart (twee kandidaten hebben de opleiding tot maart 2018 uitgesteld). De speerpunten blijken voor een aantal kandidaten de reden te zijn om voor een opleiding specialist ouderengeneeskunde in Leiden te kiezen. De trend verjonging in de opleiding heeft zich voortgezet in 2017.

De samenstelling selectiecommissies is ook in 2017 vernieuwd met extra nieuwe opleiders en aios. In een periode van twee weken werden alle selectiegesprekken gevoerd in wisselende samenstellingen van commissies. In totaal zijn er twee kandidaten afgewezen na briefselectie en twee kandidaten na selectiegesprek van de 27 aanmeldingen. Ook is er een kandidaat doorgeschoven vanuit de selectie 2016.

In 2017 is ook de selectie opgestart voor de maartgroep 2018. De maartgroep is ondertussen van start gegaan met een groep van zeven aios. De opleidingscapaciteit voor Leiden is in 2018 vergroot naar 46 opleidingsplaatsen per jaar. We kijken vol verwachting uit naar wat de selectie september 2018 gaat brengen. Ondertussen is de aanmeldperiode gestart voor de opleiding in september 2018.

Home      Previous      Next