4.1. Kaderopleiding Leiderschap en organisatie voor specialisten ouderengeneeskunde


In Leiden wordt sinds 2008 met groot succes de kaderopleiding Beleid en beheer voor huisartsen gegeven. Deze opleiding heeft landelijke bekendheid met tal van nationaal gerenommeerde docenten. Vanuit bestuurders van zorgorganisaties, maar ook vanuit specialisten ouderengeneeskunde zelf, werd aangegeven dat er grote behoefte bestond aan een vergelijkbare kaderopleiding voor specialisten ouderengeneeskunde, mede omdat managers en dokters vaak onvoldoende elkaars taal spreken, met alle gevolgen van inefficiëntie en onvrede over zorgprocessen van dien.

Om aan deze wens tegemoet te komen zal eind 2018 in Leiden de nieuwe kaderopleiding Leiderschap en organisatie voor specialisten ouderengeneeskunde van start gaan. Interprofessioneel opleiden, wat een speerpunt van ons is, zal ook in deze opleiding centraal staan door nauwe verwevenheid met de kaderopleiding Beleid en beheer voor huisartsen. Verwacht wordt dat deze deels gezamenlijke kaderopleiding bijdraagt aan een betere samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde en een verdere versterking van een toekomstbestendige ouderenzorg.

Interessant te vermelden is ook de voorgenomen samenwerking met de ‘Leyden Academy’ in dezen en het streven de kaderopleiding zodanig in te richten dat deze tot vrijstellingen zou kunnen leiden bij bijvoorbeeld een MBA-opleiding zoals die van de VvAA.

Van specialisten ouderengeneeskunde wordt in toenemende mate verwacht dat ze verschillende rollen kunnen aannemen. Enerzijds wordt er leiderschap verwacht in de relatie met de cliënt en zijn omgeving. Maar ook wordt verwacht dat zij een rol nemen in de ontwikkeling van het vakgebied en op bestuurlijk gebied, zodat zij een vertaalslag kunnen maken van maatschappelijk trends naar implicaties voor het eigen werkgebied. De kaderopleiding bereidt specialisten ouderengeneeskunde voor om met name deze laatste rol op zich te kunnen nemen.

Deze kaderopleiding is bedoeld voor 1e geneeskundigen, vakgroepvoorzitters en specialisten ouderengeneeskunde met ambities op het gebied van bestuur, beleid en management. Daarnaast wordt een beperkt deel van de opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld aan zorgprofessionals werkzaam in de ouderengeneeskunde die nauw samenwerken met specialisten ouderengeneeskunde.

Home      Previous      Next