1.  Ten geleide

dr. Victor Chel, hoofd SOOL

Voor u ligt het jaarbericht 2018, dat aan de hand van verschillende beschouwingen en verslagen een aansprekende terugblik op het opleidingsjaar 2018 geeft. Een jaar waarin wederom duidelijk werd dat de trend van een groeiende belangstelling voor de ouderengeneeskunde zich voortzet.
Het kennis- en ervaringsniveau van de nieuwe kandidaat-aios bleek dit jaar wederom hoog.
Wij zijn er in Leiden trots op dat wij aios een individueel opleidingsschema op maat bieden dat royaal ruimte biedt aan persoonlijke wensen en voorkeuren; ook daar zijn wij dit jaar weer in geslaagd. Wij zijn er in leiden ook trots op dat, dankzij een kritische selectie en een gezamenlijk streven de lat hoger te leggen en te excelleren, de specialisten ouderengeneeskunde die de opleiding dit jaar hebben verlaten, geheel conform de missie van onze opleiding, weer echte visitekaartjes van onze opleiding en ons mooie veelzijdige vak zijn: specialisten ouderengeneeskunde 2.0.

Aios omschrijven de ouderengeneeskunde als het vak van de toekomst: volop in ontwikkeling, een veelzijdig specialisme, generalistisch maar ook specialistisch, een vak met uitdagende complexe problematiek, door multimorbiditeit en polyfarmacie de richtlijnen voorbij, een vak voor mensen die oprechte interesse hebben in de (oudere maar heel vaak ook jongere) medemens, die van moeilijke puzzels houden, oog hebben voor wat er toe doet in het leven en vooral ook gericht zijn op samenwerking, want voor de ouderengeneeskunde moet je echt een teamspeler zijn, een teamspeler die zijn werkterrein steeds meer ook buiten het verpleeghuis zal vinden, in het ziekenhuis en vooral ook in de eerste lijn.

De Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding Leiden maakt samen met de vervolgopleiding Huisartsgeneeskunde deel uit van de afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) die naast genoemde vervolgopleidingen ook de disciplines Sociale Geneeskunde, Medische Antropologie en E-health omvat.

Leiden is de ‘Silicon Valley’ van de ouderengeneeskunde: SOOL heeft het voorrecht zich in Leiden ingebed te weten in ’s lands grootste academische netwerkomgeving voor ouderengeneeskunde en diversiteit. SOOL kan daardoor gebruikmaken van diverse expertisecentra met elk belangrijke aandachtsgebieden binnen de ouderengeneeskunde, namelijk:

Binnen deze netwerkomgeving werken wij aan de ontwikkeling van de ‘Age-campus Leiden’ voor samenwerken en verbinden in onderzoek en onderwijs in de ouderenzorg. SOOL is aangesloten bij deze Age-campus Leiden om ook van hieruit gezamenlijk en interprofessioneel leren en opleiden te stimuleren en faciliteren.

Mede dankzij deze academische omgeving en de hooggewaardeerde samenwerking daarbinnen, kon ons opleidingsinstituut, zoals geïllustreerd door alle navolgende bijdragen in dit jaarbericht, ook weer in 2018 een belangrijke slag maken in de kwaliteitsverbetering van de opleiding specialisme ouderengeneeskunde; daarbij recht doende aan het voortdurend streven te excelleren en de geformuleerde missie en speerpunten:

Missie
De beste specialisten ouderengeneeskunde opleiden om zo de zorg voor ouderen te blijven verbeteren. Specialisten die met open armen worden ontvangen bij zorgorganisaties.

Kernwaarden
Vernieuwen, verbeteren en verbinden.

Speerpunten