2.1.  Samenwerken met de huisartsopleiding

prof. dr. Anneke Kramer, hoofd huisartsopleiding LUMC

In 2018 hebben de opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde en tot huisarts verder samen gewerkt aan samen opleiden.  De noodzaak hiertoe wordt bij iedereen steeds meer gevoeld. De wil en intentie zijn er. De praktijk is weerbarstig. Verschillende terugkomdagen, dubbele banen, andere roosters, zie het maar georganiseerd te krijgen. Stapje voor stapje komen we verder, steeds zoekend naar creatieve oplossingen en experimenterend met nieuwe onderwijsvormen zoals e-learning. Samen leren op de werkvloer vraagt weer een andere vorm van flexibiliteit. Opleiders en aios die de routine doorbreken en samen zoeken naar manieren om samen te leren. Er gebeuren mooie dingen! Dit alles kan niet zonder de inspanning en bereidheid van docenten, opleiders, aios en leiding, en de bezielende motor van Tony Poot. Veel dank daarvoor.  In 2019 bouwen we rustig verder.  Want een ding is inmiddels wel duidelijk en bevestigd in de literatuur: het kost tijd om  interprofessioneel leren vorm te geven. Laten we het de tijd geven en er plezier in houden!