2.2.  Uit de module ambulant

Yvonne Vernooij-Martens

Afgelopen jaar was het eerste volledige jaar dat de module Ambulante GGZ in de nieuwe vormgeving volgens PMO2 draaide. De AIOS zijn enthousiast over de landelijke dagen bij de Schola Medica waar ze les krijgen van deskundigen met landelijke bekendheid op bijvoorbeeld het gebied van persoonlijkheidsstoornissen, farmacologie en wilsbekwaamheid.

Wat ook wordt gewaardeerd is het feit dat de AIOS van de verschillende opleidingsinstituten elkaar op deze landelijke dagen tegenkomen, ervaringen uitwisselen en samen casuïstiek bespreken: op deze manier vindt er een stukje “kruisbestuiving” plaats!

Vanwege onder andere de krapte aan stageplekken binnen de GGZ doet sinds kort een aantal AIOS de ambulante stage vanuit een verpleeghuisorganisatie. Dit past bij de voortvarende en logische ontwikkeling in den lande dat specialisten ouderengeneeskunde zich steeds meer in de eerste lijn gaan begeven en de diagnostiek van cognitieve stoornissen door veel GGZ-instellingen wordt afgestoten.

Om kennis en ervaring op te doen over de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden die we bij ouderen tegenkomen blijft het aanbevelenswaardig om deze AIOS wél nog een korte periode binnen de psychiatrie te laten werken.