3.2.   Combineren van een promotietraject met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

Anouk Kabboord, specialist ouderengeneeskunde io.

Inmiddels al weer acht jaar geleden zijn landelijk de eerste aioto-SO's van start gegaan met hun opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in combinatie met een promotietraject. Momenteel zijn er in totaal 14 in het hele land en er zijn er drie inmiddels (zo goed als) klaar.

Zelf ben ik in 2013 begonnen als aios ouderengeneeskunde, gestart als aioto-SO en heb inmiddels bijna mijn opleiding afgerond. De combinatie van zowel aios als aioto zijn biedt ontzettend veel mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en verdieping. Mijn ervaring is dat je extra vaardigheden leert die je als zowel als aios als ook als SO kunt inzetten tijdens je klinische werk , maar ook aan de universiteit en opleiding.

Het gehele opleidingsschema wordt flexibel ingevuld, al naar gelang de projecten en voorkeuren van de aioto. In mijn geval betrof dit naast de reguliere stages een keuzestage wetenschap, een buitenlandstage, een palliatieve stage en verdieping op een specifieke ELV afdeling. In goed overleg kunnen opleidingsstages ook ondersteunend zijn aan het promotietraject, zoals bijvoorbeeld mijn stage in Engeland: daar heb ik een verpleegkundige begeleid om data te verzamelen terwijl ik inmiddels weer in Nederland was.

Naast onderzoek en opleiding krijgen aioto's ook de taak om hun onderzoek te presenteren op nationale- en internationale congressen en onderwijs te geven aan zowel geneeskundestudenten, coassistenten, mede aios en aan verpleegkundigen in opleiding tot geriatrieverpleegkundigen. In Leiden hebben aioto's geneeskundestudenten begeleid in het maken van een zeer uitgebreide CAT. De studenten zullen de komende maanden hun topic presenteren. Ook gaven de aioto's om de week les aan een groepje coassistenten: op hun terugkomdag van het coschap 'sociale geneeskunde & ouderengeneeskunde'. Het is ontzettend mooi om zelf te leren lesgeven en daar beter in te worden! Daarnaast, om mee te helpen aan het onderwijs van de universiteit en hopelijk studenten tegelijkertijd te kunnen enthousiasmeren voor het prachtige vak ouderengeneeskunde.

Ten slotte merkte ik ook dat ik als aioto tijdens de opleidingsstages wat extra's kon betekenen voor collega's als het ging om wetenschappelijke vraagstukken. Soms door een mede aios te helpen met een zoekopdracht en methodiek bij het beantwoorden van een klinisch vraagstuk, of het actief enthousiasmeren van collega's voor een congres, of door het regelen van deelname aan onderzoek door de betreffende organisatie. Het is bovendien ontzettend fijn om te merken dat opleiders altijd openstonden om extra activiteiten te ondersteunen, bijvoorbeeld door te schuiven in het rooster vanwege deelname aan een internationaal congres.

Kortom, de combinatie opleiding en promotie heeft de 'SO in spe' veel extra's te bieden!