4.1.   Kaderopleiding eerstelijns ouderengeneeskunde

Jacqueline de Groot, specialist ouderengeneeskunde, coördinator

De kaderopleiding eerstelijn ouderengeneeskunde richt zich enerzijds op het verkrijgen van aanvullende competenties ten behoeve van het werken als specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn en anderzijds op het vervullen van een voortrekkersrol op lokaal en regionaal/landelijk niveau. Kaderartsen eerstelijn ouderengeneeskunde zijn als zodanig aanspreekpunt voor huisartsen, huisartsenorganisaties en andere eerstelijns zorgaanbieders.

Het is belangrijk dat specialisten ouderengeneeskunde een zelfbewuste, innovatieve en initiërende houding aannemen, specifieke kennis van de partijen in de eerstelijns gezondheidszorg hebben, projectmatig kunnen werken en weten hoe zij hiervoor de noodzakelijke financiering kunnen regelen.

Sinds de start van de kaderopleiding is in het werkveld veel veranderd. De samenwerking met de huisarts krijgt meer en meer vorm in de praktijk. Om te voldoen aan die behoefte van samenwerken en afstemmen, als ook het gezamenlijk innemen van een voortrekkersrol in de regio, is in oktober 2017 de Kaderopleiding Eerstelijns Ouderengeneeskunde van start gegaan. De groep bestaat uit 16 specialisten ouderengeneeskunde en 8 huisartsen. Het uitgangspunt hierbij is ‘samen onderwijs waar het kan, en apart waar het moet’. Op die manier doen we recht aan beide beroepsgroepen, maar streven we ook naar een gezamenlijk optrekken in de eerste lijn voor de oudere en chronisch zieke met complexe (medische) zorgvragen.

Mogelijk mede door deze nieuwe insteek en de snelle veranderingen in de eerste lijn neemt ineens het aantal aanmeldingen voor de kaderopleiding zodanig toe, dat we in oktober 2018 wederom een gemengde groep van 8 huisartsen en 16 specialisten ouderengeneeskunde gestart zijn.

Na de opleiding zetten kaderartsen eerstelijn ouderengeneeskunde zich op diverse manieren in voor de ouderenzorg in hun regio of vanuit de zorgorganisatie of vanuit een zorggroep of op landelijk niveau. Kaderartsen eerstelijn ouderengeneeskunde kunnen lid worden van de expertgroep Landelijke adviesgroep eerstelijns ouderengeneeskunde (Laego). Laego is de samenwerkingsorganisatie van kaderartsen eerstelijns ouderengeneeskunde (huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde). Samen zetten de kaderartsen zich in om duidelijke richting te geven aan de ouderenzorg. Onderling wisselen zij ervaringen en best practices uit.