2.6.   Wetenschapsavonden ouderengeneeskunde: succesvol, kritisch nascholen

M. Klapwijk, specialist ouderengeneeskunde

Ook het afgelopen jaar werd deze elke eerste donderdag van de maand door het opleidingsinstituut specialisme ouderengeneeskunde en PHEG-AGE van het LUMC georganiseerd. Tijdens deze interactieve nascholingsavonden die al sinds 2014 plaatsvinden, komen specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen (en zij die daarvoor in opleiding zijn) en leden van het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) bijeen in het LUMC om, naar aanleiding van steeds vijf plenaire voordrachten van elk twintig minuten, daarna tien minuten met elkaar in discussie te gaan en kennis te delen en over verschillende actuele ouderengeneeskundige onderwerpen.
De eerste donderdag is ook de ‘terugkomdag’ van perifere opleiders, zodat meteen hierna om 17.00 uur gestart kan worden met mededelingen vanuit het opleidingsinstituut en vanuit het UNC-ZH; rond 18.45 uur krijgen de deelnemers een broodjesbuffet en na afloop, rond 20.30 uur, een (netwerk)borrel aangeboden. Van de vijf plenaire voordrachten, worden er in principe steeds drie verzorgd door aios ouderengeneeskunde en twee door medisch specialisten uit binnen- en buitenland. Alle voordrachten zijn nadrukkelijk gericht op de praktijk en Evidence Based Medicine. Het is een uitermate geschikt platform voor het uitwisselen van recente en wetenswaardige wetenschappelijke kennis binnen de ouderengeneeskunde, het communiceren van nieuws uit het UCN-ZH, het versterken van de banden met opleiders, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen in de regio. Deze 8 wetenschapsavonden per jaar zijn voor elke bijeenkomst voor drie uur geaccrediteerd voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde en aan deelname zijn geen kosten verbonden.
De opkomst op deze avonden is erg goed, steeds rond de 60 deelnemers. Een aantal onderwerpen die besproken zijn in 2018 waren: palliatief en postoperatief delier, farmacogenetica, omgaan met crisissituaties bij zelfstandig wonende ouderen met cognitive problemen, acuut coronair syndroom, het rode oog, autorijden met ziekte van Alzheimer en anti-psychoticagebruik in het verpleeghuis.
In verband met de te organiseren catering is aanmelden echter wel essentieel, inschrijven is ook in 2019 weer mogelijk via het secretariaat van de opleiding specialisme ouderengeneeskunde: sool@lumc.nl. Indien u het op prijs stelt uitnodigingen voor de wetenschapsavond te ontvangen, kunt zich hiervoor eveneens aanmelden via sool@lumc.nl