4.2.   Opleiding bijzondere bekwaamheid Huntingtonzorg

Welmoed Liefrinck, GZ-psycholoog, coördinator

In september j.l. is een enthousiaste groep van 12 deelnemers van start gegaan met een nieuw opleidingstraject, de Bijzondere Bekwaamheid Huntington. Dit 3-jarig opleidingstraject met 5 opleidingsdagen per jaar is specifiek ontwikkeld voor specialisten ouderengeneeskunde die zich in hun dagelijks werk richten op behandeling en zorg voor patiënten met de ziekte van Huntingon. De ontwikkeling en vormgeving van de opleiding vindt plaats onder verantwoordelijkheid van SOOL.

Waarom een nieuwe Bekwaamheid
De opleiding is ontstaan vanuit de behoefte aan voldoende toegerust en gekwalificeerde specialisten ouderengeneeskunde die de kwaliteit van zorg in de Nederlandse instellingen kunnen waarborgen en versterken. Patiënten met de ziekte van Huntington zijn in Nederland voor ambulante- en permanente behandeling en zorg namelijk grotendeels aangewezen op gespecialiseerde instellingen binnen de ouderenzorg.
Door de combinatie van psychiatrische- cognitieve- en motorische symptomen is de ziekte van Huntington een complex ziektebeeld met een buitengewoon invalderend karakter. Al vroeg in de ziekte worden patiënten geconfronteerd met gedrags- en karakterverandering die van grote invloed is op werk, relaties en het zelfstandig functioneren in het algemeen. Vroeger of later in de ziekte komen bovendien bij vrijwel alle patiënten milde tot ernstige gedragsproblemen voor. Vanwege de complexiteit van de problematiek vraagt de ziekte bijzondere expertise van specialisten ouderengeneeskunde, die door het geringe aantal patiënten niet eenvoudig in de praktijk alleen verworven kan worden.

Inhoud van de opleiding
het opleidingstraject kent een breed spectrum aan thema’s op het grensvlak van (sociale)psychiatrie, somatiek, ethiek en recht. Binnen diverse leerlijnen vallen onderwerpen als psychiatrie, cognitie, motoriek, farmacologie, ethiek, fertiliteit, vrijheidsbeperking en financiering van zorg. Ook is een leerlijn wetenschap toegevoegd. Aan de opleiding werken specialisten mee die wetenschappelijke kennis met de dagelijkse praktijk kunnen verbinden, o.a. Wilco Achterberg (specialist ouderengeneeskunde), Raymund Roos (neuroloog), Susanne de Bot (neuroloog), Anne van der Plas (neuroloog), Erik van Duijn (psychiater), Aad Tibbe (Klinisch Psycholoog), Emilia Bijlsma (klinisch genetica), Welmoed Liefrinck (GZ-psycholoog/neuropsycholoog) en Anne-Wil Heemskerk (logopedist).

Voor verdere informatie over het opleidingstraject kunt u zich wenden tot de opleidings-coördinatoren Welmoed Liefrinck W.P.M.Liefrinck@lumc.nl en Fleur Veldkamp F.C.M.Veldkamp@lumc.nl