3.3.   Eerstelijns-stage SOOL

Martijn Garritsen, specialist ouderengeneeskunde

Het volgen van een aparte opleidingsstage voor de eerste lijn is vanuit SOON geen verplichting. Wel is er een eis dat je tijdens je opleiding tot specialist oudergeneeskunde “minimaal tien consulten in de eerste lijn bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie met somatische en/of psychogeriatrische aandoeningen“ doet. Het idee is dat dit dan gebeurt tijdens je psychogeriatrie en/of somatiek stage danwel stage ‘ambulant’. Daarnaast raad SOON aan om als aios deel te nemen aan een eerstelijns consultatieteam, telefonisch advies te geven aan huisartsen over casuïstiek (in de vorm van collegiaal overleg), deel te nemen aan MDO’s voor kwetsbare ouderen in verzorgingshuis of huisartsenpraktijken en als summum een keuzestage bij de huisarts……. Dit alles lezende leek het mij dat ik er verstandig aan zou doen een eerstelijns stage plek te vinden.

Zo ben ik aan het einde van mijn opleiding gedurende 8 weken als aios betrokken geweest bij “de behandelpraktijk” van Topaz, een (vrijwel) zelfstandig functionerende eerstelijns behandeldienst. Vanuit deze behandeldienst werken 4 SO (en een grote groep paramedisch specialisten) hard aan de weg om consulten van huisartsen bij kwetsbare (ouder) patiënten uit te voeren. Een vakgebied dat (in deze regio) net de kinderschoenen is ontgroeid maakt het voor de aios ouderengeneeskunde een interessante ontwikkelingsplek omdat je naast je eerstelijns SO werk ook goed kan werken aan leiderschapvermogen, ondernemerschap en kennisoverdrachtelijke vaardigheden (zoals omschreven in de profielschets van SOON).

Werkzaamheden in de eerstelijn zijn naast het geven van advies aan huisartsen bij thuiswonende patiënten ook veelal het bijwonen van MDO’s, het adviseren aan (wijk)teams met daarnaast een consulterende rol in verzorginginstellingen waar kwetsbare ouderen zijn opgenomen onder de WLZ maar zonder behandeloptie, zo voer je je vak voor de volle 100% uit zonder dat je de rol van hoofdbehandelaar (kunt) overnemen.

Wat ik gedurende mijn eerstelijns stage opvallend vond is dat veel huisartsen een drempel over moeten om de SO in de eerste lijn in consult te vragen. Op het moment dat ze dit voor de eerste keer hebben gedaan en inzichtelijk krijgen wat de SO in de eerste lijn allemaal kan betekenen zijn huisartsen dusdanig opgelucht dat ze meteen nieuwe consulten hebben van onbegrepen of onbeantwoorde vragen en staat de deur open voor praktijk dan wel lokale of regionale (huisarts)overleggen, vanuit je expertise wordt je er dan ineens snel bij gevraagd…..Acquisitie is zo moeilijk nog niet!