2.9.  Kwaliteitsbeleid

Angela vd Geest, beleidsmedewerker SOOL

De opleiding continu blijven ontwikkelen en verbeteringen borgen om zo steeds beter onderwijs te bieden. Dát is wat Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding Leiden (SOOL) wil bereiken met kwaliteitssysteem Metis.

Domeinen
Metis bestaat uit de volgende zeven domeinen die van belang zijn voor de kwaliteit van de opleiding:

  1. Visie en kwaliteitsbeleid
  2. Academisch niveau
  3. Onderwijsprogramma
  4. Leeromgeving
  5. Opleidingsresultaten
  6. Faculty development
  7. Management en organisatie

Kwaliteitsmetingen
In 2018 heeft SOOL kwaliteitsmetingen gedaan voor domein 2 ‘Academisch niveau’ en 3 ‘Onderwijsprogramma’. Per domein is geïnventariseerd waar de opleiding goed presteert en waar nog een verbeterslag nodig is.

Bij domein 2 presteert SOOL bijvoorbeeld goed op het wetenschappelijke curriculum, het percentage aioto’s en de betrokkenheid van onderzoekers bij het onderwijs. Verbeterpunten zijn de wetenschappelijke onderbouwing van onderwijsprogramma’s en EBM-scholing van docenten en opleiders.

Bij domein 3 gaat het goed met bijvoorbeeld het curriculum, de ontwikkeling en scholing van docenten en de uitvoering van het toetsplan. Verbeterpunten zijn onder andere het vastleggen van een cyclus voor het ontwikkelen en actualiseren van onderwijs en het maken van een plan voor het invoeren en evalueren van innovaties in het onderwijs.

Verbeteracties
Verschillende verbeterpunten uit deze kwaliteitsmetingen zijn inmiddels opgepakt. Ook is gewerkt aan de verbeterpunten uit de kwaliteitsmetingen van 2017, zoals de missie, visie en onderwijsvisie, het beleidsplan Docentprofessionalisering, het persoonlijk werkplezier- en ontwikkelplan en de checklist Inwerken nieuwe medewerkers.

Vooruitblik 2019
In 2019 voert SOOL kwaliteitsmetingen uit voor domein 4 ‘Leeromgeving’ en 5 ‘Opleidingsresultaten’.