2.10. Roostervernieuwing

Marcel Knop, waarnemend hoofd SOOL, onderwijscoördinator

In September 2016 is de implementatie van de landelijk afgesproken vernieuwingen in de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde van start gegaan voor de basisfase en dit is geleidelijk doorgevoerd voor de gehele opleiding. Sedert maart 2018 wordt volledig volgens deze vernieuwing gewerkt.

Gaandeweg het jaar hebben diverse bijstellingen plaatsgevonden, op basis van verkregen inzichten over de uitwerking van de nieuwe opleiding. Zo is er uitbreiding van het aantal onderwijsmomenten voor de module Geriatrische Revalidatie Zorg gerealiseerd en zijn twee nieuwe vaste lijnen ontwikkeld met vaste onderwijsprogramma’s, te weten de lijn Communicatie en de lijn Leiderschap en Organisatie.
Naast deze lokale evaluatie en bijstelling is er ook een landelijke evaluatie in de landelijke curriculum commissie van SOON. Ook hier worden bijstellingen doorgevoerd op verzoek van de aios en de moduledocenten.

Grootste uitdaging is om het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten aan de stages die de aios op dat moment doen, zodat het cursorisch onderwijs aansluit bij hun leervragen op dat moment. Dit leidt steeds meer tot maatwerk in het onderwijsaanbod waarbij de aios ook zelf keuzes kunnen maken in welk onderwijs zij op welk moment volgen. Deze ontwikkeling zal in 2019 verder gestalte krijgen. Roostertechnisch is dit overigens een enorme puzzel waarbij in 2019 een planningsprogramma in de computer – deels -- hulp gaat bieden.

In September 2016 is de implementatie van de landelijk afgesproken vernieuwingen in de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde van start gegaan voor de basisfase en dit is geleidelijk doorgevoerd voor de gehele opleiding. Sedert maart 2018 wordt volledig volgens deze vernieuwing gewerkt.

Gaandeweg het jaar hebben diverse bijstellingen plaatsgevonden, op basis van verkregen inzichten over de uitwerking van de nieuwe opleiding. Zo is er uitbreiding van het aantal onderwijsmomenten voor de module Geriatrische Revalidatie Zorg gerealiseerd en zijn twee nieuwe vaste lijnen ontwikkeld met vaste onderwijsprogramma’s, te weten de lijn Communicatie en de lijn Leiderschap en Organisatie.
Naast deze lokale evaluatie en bijstelling is er ook een landelijke evaluatie in de landelijke curriculum commissie van SOON. Ook hier worden bijstellingen doorgevoerd op verzoek van de aios en de moduledocenten.

Grootste uitdaging is om het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten aan de stages die de aios op dat moment doen, zodat het cursorisch onderwijs aansluit bij hun leervragen op dat moment. Dit leidt steeds meer tot maatwerk in het onderwijsaanbod waarbij de aios ook zelf keuzes kunnen maken in welk onderwijs zij op welk moment volgen. Deze ontwikkeling zal in 2019 verder gestalte krijgen. Roostertechnisch is dit overigens een enorme puzzel waarbij in 2019 een planningsprogramma in de computer – deels -- hulp gaat bieden.