Medewerkers

Op het personele gebied is de opleiding gelijk gebleven.
In 2018 werd van zes zeer gewaardeerde docenten en collega’s afscheid genomen:

Daarentegen mochten wij in 2018 de volgende zeven collega’s in ons team verwelkomen: De opleiding ruimschoots aan de vereiste formatie, zoals genoemd in het kaderbesluit CHVG: per aios wordt de opleiding geacht 0,15 fte aan medewerkers in dienst te hebben. Deze 0,15 fte wordt onderverdeeld in 0,10 fte academisch gevormd, onderwijsgevend personeel en 0,05 fte ondersteunend personeel. De helft van het academisch gevormd personeel (0,05 fte) dient te bestaan uit specialisten die tenminste vijf jaar geregistreerd zijn in het betreffende specialistenregister.
Zie onderstaande tabel voor de in 2018 aan het opleidingsinstituut verbonden medewerkers:

naam functie
prof. dr. Wilco Achterberg hoogleraar specialisme ouderengeneeskunde
Bart Beck docent, psycholoog, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor basismodule en module psychogeriatrie, GGZ ambulant en GRZ
Lisette Belder-van Dingenen docent, specialist ouderengeneeskunde, module Leiderschap en Organisatie
Nienke Boogaard docent, gerontoloog, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor basismodule
dr. Victor Chel hoofd opleiding, specialist ouderengeneeskunde
Irina Cornelisse coördinator planning
Anna van Daalen docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor basismodule
Annelore van Dalen docent, specialist ouderengeneeskunde module wetenschappelijke vorming
Wim van den Dool docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie module GGZ ambulant en lijnonderwijs
Gerda Dijkstra docent, huisarts, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor basismodule en module extramuraal
Saskia van Eck opleidingscoördinator, adjunct-hoofd (2018)
dr. Monica van Eijk docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ, senior onderzoeker module wetenschappelijke vorming en GRZ
Rolande Franx docent, psycholoog, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor
Angela van der Geest beleidsmedewerker
Hanneke Geluk docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor lijnonderwijs
Hermien Goderie docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg module palliatieve zorg
Jacqueline de Graaf – van Loon planner
dr. Isa Houwing docent, huisarts
Jeroen Janssens docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor basismodule, module psychogeriatrie
Henk de Jong ICT-ondersteuning
Marcel Knop specialist ouderengeneeskunde, waarnemend hoofd, onderwijscoördinator, mentor
Eveline Korving communicatie en PR
dr. Aafke Koffeman docent, specialist ouderengeneeskunde, huisarts, mentor basismodule
Aletta Koldewijn secretariaatsmedewerkende
Corrie de Koning managementassistent
Jentie Kraamer docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie, mentor module consultatievaardigheden in de 1e lijn
Monique Lachniet docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ module GRZ
Ali Lahdidioui docent, internist-ouderengeneeskunde, ziekenhuis-module
Welmoed Liefrinck docent, psycholoog, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor basismodule
Yvonne Martens docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor module GGZ ambulant
Inge van Mansom docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg module palliatieve zorg
Bep Meeuwisse docent, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor basismodule, module consultatievaardigheden in de 1e lijn en ziekenhuis
Eline van de Mey secretariaatsmedewerkende
Annemarie Moll docent, studentonderwijs, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie, mentor
Ida de Monchy docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ en kaderarts palliatieve zorg module GRZ
Bahiya Motia planner
dr. Marjoleine Pieper docent, psycholoog, gedragswetenschappelijk medewerker module wetenschappelijke vorming
dr. Tony Poot huisarts, beleidsadviseur interprofessioneel opleiden
Marloes de Raadt secretariaatsmedewerkende
Debby Ras docent, studentonderwijs, specialist ouderengeneeskunde
dr. ir. Jenny van der Steen docent, epidemioloog module wetenschappelijke vorming
José Tieleman-Shamier officemanager
Tamara Wanner docent, specialist ouderengeneeskunde module ziekenhuis
Sjoerd Wartena medewerker ICT