2.8.  Docentprofessionalisering

Beatrijs de Leede, onderwijskundige

Docentprofessionalisering vind op verschillende manieren plaats, naast het volgen van landelijke scholing voor docenten, kunnen ook bij het LUMC diverse didactische trainingen gevolgd worden. Onze docenten zijn experts die werkzaam zijn binnen de ouderenzorg als specialist ouderengeneeskunde, psycholoog of wetenschapper. Experts die bij SOOL docent zijn, willen ook graag expert worden als docent, dit vraagt om groei in didactische competenties.

In 2018 hebben we daarbij veel aandacht gegeven aan het leren op de werkplek, dat wil zeggen dat docenten bij het ontwikkelen van een “les” of een module begeleid konden worden door een onderwijskundige. Hierbij werden gestructureerde lesplannen ontwikkeld en nieuwe didactische werkvormen voorbereid en uitgevoerd. Docenten leerden hierdoor op een gestructureerde en efficiëntere wijze lessen ontwikkelen en gaven daarbij ook aan dat bepaalde ”moeizame” onderdelen veel soepeler verliepen en positiever door aios ontvangen werden.

Daarnaast heeft de onderwijskundige veel docenten geobserveerd bij onderwijs, waarbij de docent tevoren leervragen/ observatiepunten formuleerde. Na afloop was er een feedbackgesprek op basis waarvan de docent zijn sterke en -aandachtspunten kon formuleren. Daarbij zijn ook veel didactische tips en interventies besproken. Bij een paar docenten is het onderwijs daarna nogmaals geobserveerd waarbij het resultaat zichtbaar werd van de verbeterdoelen.

Voor de staf wordt 3 maal per jaar een stafscholing georganiseerd, waarvoor het programma mede bepaald wordt op basis van de observaties en evaluaties van het onderwijs. Onderwerpen van de stafscholing dit jaar waren :