2.15.  Geslaagd symposium “Help mijn ouders worden oud, wat nu?”

Nahid el Faquir, secretaris AMAN en tevens arts-onderzoeker aan het Erasmus MC

Op 14 december 2018 organiseerde Associatie Marokkaanse Artsen Nederland (AMAN) in samenwerking met het Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding Leiden (SOOL) een avondsymposium met als thema “Help mijn ouders worden oud, wat nu”? Na een heerlijk en gevarieerd halalbuffet werd het programma (mede namens Victor Chel, specialist ouderengeneeskunde en hoofd SOOL) door Ali Lahdidioui (AMAN voorzitter en docent SOOL) afgetrapt in collegezaal 5 in het LUMC.

De eerste presentatie werd gegeven door Emine Sen (Specialist Ouderengeneeskunde in opleiding). Op illustratieve wijze gaf zij aan waar het werk van de Specialist Ouderengeneeskunde uit bestaat. Aan de hand van een persoonlijke casus over haar opa nam zij ons mee in de wereld van de Specialist Ouderengeneeskunde: “de specialist ouderengeneeskunde kijkt naar de patiënt in zijn geheel, de patiënt wordt holistisch benadert”. Een terugkerend probleem bij ouderen is dat hij bij verschillende specialisten terecht komt omwille van één onbegrepen klacht wat uiteindelijk kan leiden tot polyfarmacie en voorduren van de initiële klacht. Hieraan ligt ten grondslag dat de oudere patiënt complex is en onmogelijk holistisch te benaderen is gedurende een regulier consult bij de huisarts van 10 minuten. Met name indien er sprake is van een taalbarrière wordt het proces alleen maar complexer. Vanwege bovengenoemde bestaat er een noodzaak om het bestaande tekort aan artsen met een niet-westerse achtergrond binnen het Specialisme Ouderengeneeskunde op te vullen. Aanmelden hiervoor werd aangemoedigd!

De tweede spreker was Mohamed Benayad (geestelijk verzorger Amsterdam UMC, locatie VUmc) die ons leerde hoe vanuit islamitisch perspectief wordt gekeken naar het belang van goede zorg voor onze ouders en ouderen in de maatschappij. Een welbekende vers uit de heilige Koran herinnert ons eraan dat we goed voor onze ouders moeten zorgen en hen op de beste manier moeten behandelen. Naast onze eigen ouders, behoort het zorgen voor het welbevinden van ouderen (in het algemeen) en hen voorzien van een fatsoenlijk leven tot de fundamenten van de beschaving en tot de goede daden binnen de Islam. De heer Benayad vertelde ons over het belang van aandacht schenken aan ouderen middels het vragen wat hun bezig houdt en vragen naar hun emoties in plaats van alleen aandacht te schenken aan de fysieke zorg gezien het feit dat veel ouderen zich eenzaam voelen.

De laatste spreker van het symposium was Patricia van der Pligt (Locatiemanager Olympiadehuis Gouda). Zij vertelde ons over het Olympiadehuis, welke sinds 2014 opgericht is voor ouderen met dementie of een lichamelijke beperking. Zij hebben één etage speciaal ingericht voor inwoners met een niet-westerse achtergrond met het uitgangspunt “zo normaal mogelijk wonen voor de inwoners”. Er is aandacht besteedt aan de inrichting en aankleding van de etage. Denk hierbij Marokkaanse banken (sederie) en het ophangen van een schilderij waarop Mekka is afgebeeld. Verder wordt er ook aandacht geschonken aan tradities uit het land van herkomst (elke vrijdag couscous eten), worden Islamitische feestdagen zoals suikerfeest en offerfeest gevierd, en komt een imam langs om samen uit de heilige Koran te lezen. De activiteiten worden zoveel mogelijk aangepast aan de wensen van de bewoners en de medewerkers houden zoveel mogelijk contact met de familieleden om alle wensen en mogelijkheden te bespreken. Iedere inwoner wordt als uniek individu behandeld. Om hier te kunnen wonen is een indicatiestelling nodig en het doel is om deze vorm van wonen verder uit te breiden.

Na de laatste presentatie was er ruimte voor discussie waarbij er werd gesproken over verschillende meningen om ouderen te laten verzorgen in tehuizen en eenzaamheid bij de ouderen. Wij willen alle sprekers, aanwezigen en SOOL in het bijzonder bedanken voor deze leerzame avond!