3.5.   Keuzestage onderwijs in Nottingham

Stephanie Stassen, specialist ouderengeneeskunde io

Afgelopen najaar ben ik naar Nottingham geweest voor een keuzestage onderwijs.
De achterliggende gedachte van deze keuzestage is dat Nederland de zorg aan het hervormen is. De verwachting is dat aankomende 10 jaar het percentage ouderen toeneemt, het aantal patiënten met dementie toeneemt en dat het aantal verpleeghuisbedden nagenoeg gelijk zullen blijven.
Het Verenigd Koninkrijk lijkt qua bevolkingsopbouw veel op Nederland. In beide landen is ongeveer 5% van de bevolking ≥ 80 jaar. De incidentie van dementie is in beide landen gelijk. Desondanks zijn er grote verschillen tussen Nederland en VK. Een van de opvallendste verschillen, naast het financieringsstelsel, is het aantal bedden in ziekenhuis en de langdurige zorg. Voor beide is er in VK ongeveer de helft als in Nederland, terwijl in de VK ongeveer 66 miljoen mensen wonen en in Nederland 17,7 miljoen.
Het doel van mijn keuzestage was de ouderenzorg in het VK te ervaren. Hiervoor heb ik drie weken meegelopen met zeer vriendelijke geriaters, werkzaam in het ziekenhuis, op de geriatrische revalidatie en kortdurende opnames, tijdens huisbezoeken in verpleeghuizen en bij mensen thuis. Tevens heb ik multidisciplinaire overleggen met wijkteams meegemaakt.
Op basis van deze indrukken heb ik enkele conclusies getrokken. Allereerst is het takenpakket van Engelse geriaters veel uitgebreider dan van Nederlandse klinisch geriaters.
Daarnaast is in VK de diagnose dementie niet noodzakelijk om in aanmerking te komen voor bepaalde voorzieningen als casemanagement of dagopvang. Daarbij komt ook dat in het VK mensen met dementie en probleemgedrag opgenomen worden in het ziekenhuis en niet kunnen worden opgenomen in een verpleeghuis door het gebrek aan een vergelijkbare wet BOPZ. Dit resulteert soms in een soort draaideur patiënten.
Daarentegen is in de thuissituatie in het VK veel mogelijk, zoals 4x per dag 2 verzorgenden. Dit maakt dat als er 24 uur per dag toezicht nodig is of nachtelijke verzorging die niet geleverd kan worden door mantelzorg dat er een reden voor opname is.
Ten slotte is onze core business langdurige zorg. In het VK valt deze onder de huisartsenpraktijk. Vaak is de betrokken huisartsenpraktijk toegewijd aan ouderenzorg met oog voor advanced care plan. Echter buiten kantoortijden valt de zorg onder de huisartsenpost waardoor patiënten toch nog worden ingestuurd, ondanks het advanced care plan.
Tijdens dit bezoek zijn de eerste stappen gezet om in samenwerking met Nottingham een internationaal onderwijsprogramma te ontwikkelen voor AIOS om te leren van elkaars verschillen. In een opvolgende stage van een andere AIOS dit verder uitgewerkt.