3.4.   Werken in de eerstelijn: Huisarts en SO, een afwisselende combinatie

Marrit Altena, huisarts en specialist ouderengeneeskunde io.

Voor mijn geneeskunde studie heb ik een aantal jaren de fysiotherapie opleiding gedaan, ik heb me tijdens de studie ingeschreven voor de geneeskunde opleiding en omdat het lastig was te combineren heb ik deze opleiding niet afgerond. Tijdens de geneeskunde opleiding heb ik meerdere bijbaantjes gehad zowel in verpleeghuis, ziekenhuis als in de huisartsenpraktijk. Ik heb onder andere ouderen gescreend op kwetsbaarheid met behulp van een TRAZAG. Tijdens de coschappen ontwikkelde ik een brede interesse, ik vond eigenlijk alle vakgebieden wel interessant. Door mijn bijbaantjes in de eerste lijn en in de ouderenzorg en ook door mijn brede interesse wilde ik generalist worden. Ik wist niet of ik dit in het algemeen wilde of gericht op ouderen.

Ik ben vrij snel na mijn afstuderen ontwikkelingswerk gaan doen in India om hierover na te denken. Na mijn terugkomst ben ik tijdelijk gaan werken in een verpleeghuis, het werk op deze afdeling paste niet bij mij, en hierdoor dacht ik dat de hele ouderenzorg niet bij mij paste. Ik heb me hierna ingeschreven voor de huisartsenopleiding. Ik ben gelijk aangenomen en gestart met de opleiding.

Mijn tweede jaar startte ik in het verpleeghuis met een verpleeghuis stage. Het was een combinatie van Hospice en PG. Ik kreeg een heel ander beeld van het werken in een verpleeghuis, je hebt veel meer ruimte om je te verdiepen in de patiënten en ook je agenda kan je meer zelf indelen, dit sprak mij nu wel aan. Ook de GGZ stage bestond voor een deel uit ouderenpsychiatrie, en ook dit deel vond ik erg interessant, je bent echt bezig een oplossing te vinden in een moeilijke thuis situatie. Mijn laatste jaar heb ik mijn stage in Scheveningen voltooid met een kaderhuisarts ouderenzorg als opleider. Hier heb ik in de huisartsenpraktijk veel ouderenzorg gedaan maar naar mijn idee had ik aan het eind van de opleiding te weinig kennis om goede zorg te kunnen leveren. Hierbij was vaak de tijd beperkt, indien er bijvoorbeeld een opname geregeld moet worden, moet je dat tijdens een middagspreekuur tussen de patiënten door regelen, waardoor ik niet de volle aandacht op de opname kon richten en ook niet op de patiënten op het middagspreekuur. Ik heb toen de keus gemaakt om de SO opleiding te gaan doen ter aanvulling op de huisartsenopleiding.

Momenteel bevind ik me in het tweede jaar van de opleiding en ik heb zeker geen spijt van de keuze. Ik combineer de opleiding met diensten en waarnemingen als huisarts. Ik vind de afwisseling erg leuk, de ene dag een hectisch en een vol spreekuur draaien en de andere dag puzzelen of palliatieve zorg leveren in het verpleeghuis. Ik wil ook een combinatie blijven doen, hoe ik dit precies ga invullen weet ik nu nog niet.

op de huisartsenpost