2.3.  Interprofessioneel opleiden: leren doen in Leiden

dr. Tony Poot, huisarts, opleiding huisartsgeneeskunde en opleiding specialisme ouderengeneeskunde

Het lijkt vanzelfsprekend dat specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen samenwerken met elkaar en andere professionals bij het leveren van persoonsgerichte integrale ouderenzorg in de eerste lijn. Toch blijkt het in de praktijk lastig. Er zijn allerlei, soms onverwachte, vraagstukken op professioneel en organisatorisch gebied. Wat is mijn eigen professionele (meer)waarde en die van de andere professies? Hoe combineren we dit in het belang van de hulpvrager? Hoe organiseren en financieren we dit? Ervaring en onderzoek leren dat het beantwoorden van deze vragen alleen maar moeilijker wordt als de individuele professionele identiteit en belangen definitieve vorm gekregen hebben in de uiteindelijke werksituatie. Tijdens het opleiden kan je nog makkelijker rollen verduidelijken, samenwerkingsvormen proberen en leren van inspirerende voorbeelden. Zo kan je als AIOS én  als opleider competenties ontwikkelen, oefenen en meenemen naar de praktijk. In Leiden hebben we bij uitstek de combinatie van inspirerende AIOS, opleiders, docenten en onderzoekers om dit mogelijk te maken. Hieruit ontstaan weer nieuwe inspirerende voorbeelden die doorontwikkeld en verspreid kunnen worden. Om gebruik te maken van deze unieke gelegenheid prioriteren SO en HA opleidingen in Leiden al enige tijd interprofessionele ouderenzorg (IPO).  In het afgelopen jaar is een IPO werkgroep met AIOS en stafleden uit beide opleidingen opgezet. Hier zullen ook nog opleiders aan toegevoegd worden. De module ouderengeneeskunde van de huisartsopleiding heeft een nieuwe  interprofessionele invulling gekregen en er is  geëxperimenteerd met het verder afstemmen van de onderwijs programma’s en  stages en dit zal in het komende jaren doorontwikkeld en uitgebreid worden. Een voorlopig hoogtepunt was het spelen van de ‘serious game leiderschap in de ouderenzorg’ met een gemengde bezetting van AIOS en staf van de HA en SO opleidingen. Binnenkort wordt dit herhaald met nog meer AIOS. Er zullen nog veel meer innovatieve initiatieven volgen op weg naar steeds betere interprofessionele ouderenzorg.