3.1.   Namens de AIOS-jaarvertegenwoordigers 2018

Irina ten Klooster, specialist ouderengeneeskunde io.

Hoe kan de opleiding ons helpen om de beste specialist ouderengeneeskunde te worden? Dit is voor ons een belangrijke vraag. Het vak van specialist ouderengeneeskunde verandert. Een goed voorbeeld hiervan is het toenemende aantal SO’s dat gaat werken in de eerste lijn. Daarom vinden wij het, ook als AIOS, belangrijk om regelmatig kritisch naar onze eigen opleiding te kijken.

Als jaarvertegenwoordiging zijn wij de schakel tussen de AIOS en de opleiding. We hebben als doel om de opleiding verder te verbeteren! Uit elk jaar zitten er twee AIOS in de jaarvertegenwoordiging en we komen elke 6 weken samen. In het overleg bespreken we onder andere problemen waar de AIOS op dat moment tegenaan lopen, maar kijken we ook of er processen zijn die we kunnen optimaliseren of dat er nog onderwerpen zijn die wel graag in het onderwijs aan bod zouden willen laten komen.
Wat hebben we het afgelopen jaar zoal besproken? Te veel om in dit korte stukje te verwerken, maar we zullen enkele punten noemen. Zo is er bijvoorbeeld gesproken over enkele knelpunten bij het leeronderzoek van de lijn wetenschappelijk onderwijs (WLO). Er zijn in het afgelopen jaar door het WLO al diverse goede veranderingen doorgevoerd, zoals het inloopspreekuur en meer sturing en planning in het leeronderzoek. Een ander voorbeeld is dat er een boekje gemaakt is door AIOS voor de AIOS die net starten met de opleiding: er komt dan veel op je af en door dit boekje is dit een stuk overzichtelijker geworden. Ook hebben we meerdere keren gesproken over communicatie van de opleiding naar de AIOS en hoe we dit konden verbeteren. Tot slot is er aandacht voor persoonlijke leerdoelen en hierbij passende (flexibele) invulling van het onderwijs, maar hier valt zeker nog winst te behalen in het komende jaar.

Uit onze JVT zitten ook twee AIOS in de landelijke onderwijscommissie. Deze commissie heeft als doel om de landelijke onderwijsprogramma’s te vervolgen en evalueren, het inzichtelijk maken van de overeenkomsten en verschillen in de drie opleidingsinstituten en het bespreken van landelijke onderwerpen. Ook hierin zijn in 2018 diverse onderwerpen aan bod gekomen. Zo is er bijvoorbeeld door de AIOS uit de verschillende opleidingsinstituten kritisch gekeken naar de verrichtingenlijst en zal er hopelijk dit jaar een nieuwe verrichtingenlijst aankomen.

Wij hopen dat we de opleiding in 2019 naar nog een hoger niveau kunnen brengen om de beste specialisten ouderengeneeskunde te worden.

Manija Arian, Joanna Hogendoorn, Irina ten Klooster, Denise Sluiter, Floris van Braam Bianca de Jong, Marijke Koens, Ilse Klouwen