2.11.  Selectieprocedure 2018

drs. Saskia van Eck, adjunct-hoofd en opleidingscoördinator 2018

2018 was wederom een redelijk jaar voor de opleiding specialist ouderengeneeskunde LUMC. Er waren dit keer 2 start momenten van de opleiding, één in maart en één in september. Er zijn totaal 20 aios met de opleiding begonnen in 2018. LUMC is aantrekkelijk voor kandidaten vanwege de speerpunten opleiding, maar ook zie je de trend van aantal carrièreswitchers toenemen. Bijvoorbeeld huisartsen, internisten, maar ook ziekenhuisartsen. De maartgroep was een kleine groep met jonge artsen.
In 2018 is vol ingezet op PR voor de Leidse opleiding middels oa speeddates, posters, social media, VLOG wedstrijd en kaarten. De effecten zie je terug in de hoeveelheid aanmeldingen voor de maartgroep 2019. Het LUMC had landelijk namelijk de meeste aanmeldingen. Daar zijn we trots op!
Nieuwsgierig zijn we of deze trend zich doorzet voor september 2019. Ook kunnen de verplichte coschappen ouderengeneeskunde positieve effecten gaan hebben op de toekomstige instroom. De ervaringen zijn zeer positief en helemaal nu ook aiossen coassistenten gaan superviseren.