Onderwijs en organisatie

1.1 Vernieuwingen in het onderwijs
    Michelle Kromhout, adjunct-hoofd opleiding

Om een nog hogere kwaliteit van opleiden te behalen, werkt het opleidingsinstituut ouderengeneeskunde LUMC aan continue verbeteringen van het onderwijs, zowel lokaal als landelijk. Dit doet ons instituut niet alleen, maar samen met de twee andere opleidingsinstituten specialisme ouderengeneeskunde, aios, opleiders en experts zetten de stafleden zich ieder jaar in voor vernieuwingen in het onderwijs.

In 2016 is het nieuwe landelijke opleidingsplan gaan gelden, waarin zowel didactische vernieuwingen als nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld van de specialist ouderengeneeskunde meegenomen. Op 1 september 2016 is de vernieuwde opleiding van start gegaan met de basisfase.

Lees meer...

Onderzoek

2.1 Inleiding
    prof. dr. Wilco Achterberg

Wetenschappelijk onderzoek maakt onlosmakelijk deel uit van de afdeling ouderengeneeskunde, en is sterk verbonden met de opleiding. Samen proberen zij het specialisme ouderengeneeskunde te professionaliseren, en in 2016 is dat weer naar volle tevredenheid gebeurd.

De AIOS leren door middel van CAT’s, het beoordelen van literatuur en het zelf doen van onderzoek analytisch en kritisch denken, wat nodig is om evidence-based te kunnen werken.
Een paar hoogtepunten uit het afgelopen jaar: De AIOTO-SO: de arts die naast de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde ook een promotie-traject doet is niet meer weg te denken bij ons.

Lees meer...

Kaderopleidingen

4.1. Kaderopleiding Beleid, Management en Organisatie voor
    specialisten ouderengeneeskunde

In Leiden wordt sinds 2008 met groot succes de kaderopleiding Beleid Bestuur en Management voor huisartsen gegeven. Deze opleiding heeft landelijke bekendheid met tal van nationaal gerenommeerde docenten. Vanuit bestuurders van zorgorganisaties, maar ook vanuit specialisten ouderengeneeskunde zelf, werd aangegeven dat er grote behoefte bestond aan een vergelijkbare kaderopleiding voor specialisten ouderengeneeskunde, mede omdat managers en dokters vaak onvoldoende elkaars taal spreken, met alle gevolgen van inefficiëntie en onvrede over zorgprocessen van dien.

De kaderopleiding is in 2016 opgezet en zal naar alle waarschijnlijkheid eind 2017 van start gaan, nadat...

Lees meer...