4.1. Kaderopleiding Beleid, Management en Organisatie voor specialisten ouderengeneeskunde

In Leiden wordt sinds 2008 met groot succes de kaderopleiding Beleid Bestuur en Management voor huisartsen gegeven. Deze opleiding heeft landelijke bekendheid met tal van nationaal gerenommeerde docenten. Vanuit bestuurders van zorgorganisaties, maar ook vanuit specialisten ouderengeneeskunde zelf, werd aangegeven dat er grote behoefte bestond aan een vergelijkbare kaderopleiding voor specialisten ouderengeneeskunde, mede omdat managers en dokters vaak onvoldoende elkaars taal spreken, met alle gevolgen van inefficiëntie en onvrede over zorgprocessen van dien.

De kaderopleiding is in 2016 opgezet en zal naar alle waarschijnlijkheid eind 2017 van start gaan, nadat onderzocht is hoe een samenwerking met de opleiding “Medisch Leiderschap” van het VUmc, mogelijk zou kunnen leiden tot een groter aantal deelnemers.

De coördinator van kaderopleiding voor huisartsen, Janneke Belo, zal ook de coördinator zijn voor de kaderopleiding voor specialisten ouderengeneeskunde in Leiden. Relevante modules zullen uiteraard gedeeld worden evenals docenten. Verwacht wordt dat deze deels gezamenlijke kaderopleiding bijdraagt aan een betere samenwerking tussen huisarts en specialist ouderengeneeskunde en een verdere versterking van een toekomstbestendige ouderenzorg.
Interessant te vermelden is ook de voorgenomen samenwerking met de “Leyden Academy” in dezen en het streven de kaderopleiding zodanig in te richten dat deze tot vrijstellingen zou kunnen leiden bij bijvoorbeeld een MBA-opleiding zoals die van de VvAA.

Van specialisten ouderengeneeskunde wordt in toenemende mate verwacht dat ze verschillende rollen kunnen aannemen. Enerzijds wordt er leiderschap verwacht in de relatie met de cliënt en zijn omgeving. Maar ook wordt verwacht dat zij een rol nemen in de ontwikkeling van het vakgebied en op bestuurlijk gebied, zodat zij. een vertaalslag kunnen maken van maatschappelijk trends naar implicaties voor het eigen werkgebied. De kaderopleiding bereidt specialisten ouderengeneeskunde voor om met name deze laatste rol op zich te kunnen nemen.

De tweejarige kaderopleiding, met zeven studiedagen per leerjaar, is bedoeld voor specialisten met ervaring of ambities op het gebied van bestuur, beleid en management. Daarnaast wordt een 44 beperkt deel van de opleidingsplaatsen beschikbaar gesteld aan zorgprofessionals werkzaam in de ouderengeneeskunde die nauw samenwerken met specialisten ouderengeneeskunde.

De stuurgroep van de kaderopleiding weerspiegelt een breed, landelijk draagvlak en is als volgt samengesteld: