2.3. Jaarverslag onderzoek Geriatrische Revalidatie

Inleiding
Inbedding in Geriatrics in primary care
De doelstelling en focus van de onderzoekslijn Geriatrics in Primary care van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het LUMC is de (organisatie van) medische zorg voor alle ouderen buiten de muren van het ziekenhuis te verbeteren, door wetenschappelijke kennis en evidence op te bouwen. Het verbeteren van de kwaliteit van leven, en het behoud van zelfredzaamheid van ouderen is het startpunt van ons onderzoek, met het perspectief van de ouderen zelf als gids. Bij het bewaren van functionele zelfstandigheid, is het van belang dat tijdelijke verstoringen van de balans zelfstandig/onzelfstandig worden gerepareerd. Daarbij staat dus ook het herstel van functioneren centraal. Het onderzoek heeft als uitgangspunt: “Streven naar de hoogst mogelijke vorm van functioneren/participatie na tijdelijk verminderd functioneren van kwetsbare ouderen in alle settings door een doelmatig herstelprogramma.”

Het onderzoek vindt plaats tegen de achtergrond van het ICF model dat leidend is voor onze onderzoeksvragen/richtingen.

Integratie praktijk/onderzoek/onderwijs
Onze onderzoeksvragen worden geïnspireerd door vragen uit de praktijk, waarbij de ervaringen van professionals uit het Universitair Netwerk voor de Care Sector Zuid-Holland, en van onze AIOS (artsen in opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde) als belangrijkste inspiratiebron dienen, naast de ervaringen van ouderen zelf (via onder andere het Ouderenberaad).

A- Publicaties & promoties 2016
Internationale wetenschappelijke publicaties

  1. Holstege MS, Caljouw MAA, Zekveld G, van Balen R, de Groot AJ, van Haastregt JCM, Schols JMGA, Hertogh CMPM, Gussekloo J, Achterberg WP. Successful geriatric rehabilitation: effects on patients’ outcome of a national program to improve quality of care, The SINGER study. J Am Med Dir Assoc; 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2016.10.011
  2. Dam PH van, Achterberg WP, Caljouw MAA. Care-related quality of life of informal caregivers after geriatric rehabilitation. J Am Med Dir Assoc,2016:1-6 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2016.09.020
  3. Kabboord AD, van Eijk M, Fiocco M, van Balen R, Achterberg WP. Assessment of Comorbidity Burden and its Association With Functional Rehabilitation Outcome After Stroke or Hip Fracture: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Med Dir Assoc,2016,11, Pages 1066.e13–1066.e21 http://dx.doi.org/10.1016/j.jamda.2016.07.028
  4. Holstege MS, Bakkers E, van Balen R, Gussekloo J, Achterberg WP, Caljouw MAA. Structured scoring of supporting nursing tasks to enhance early discharge in geriatric rehabilitation: the BACK-HOME cohort study. Int J Nursing Studies,2016,64:13-18 http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.09.005
  5. Dutrieux RD, van Eijk M, van Mierlo ML, van Heugten CM, Visser-Meily JM, Achterberg WP. Discharge home after acute stroke: Differences between older and younger patients. J Rehabil Med. 2016 Jan;48(1):14-8. doi: 10.2340/16501977-2045

Overige publicaties
Geen

Gepubliceerde abstracts:
Dam PH van, Achterberg WP, Caljouw MAA. Zorggerelateerde kwaliteit van leven van mantelzorgers. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, no 5, november 2016.

Promoties/proefschriften:
Jan Visschedijk: Fear of falling in older patients after hip fracture. Leiden, 31 maart 2016. http://hdl.handle.net/1887/38701

B-Staf
Senioren/promovendi
- Trekkers: Wilco Achterberg, Jacobijn Gussekloo
- Senioren: Monique Caljouw, Monica van Eijk, Romke van Balen, Niels Chavannes
- Promovendi (onderwerp, geplande promotiedatum, organisatie):
  Marije Holstege (succes GRZ, SINGER, 2017, Evean)
  Leonoor van Dam van Isselt (COPD geriatrisch revalidatie, 2018, Solis)
  Anouk Kabboord (comorbidity in GR, 2019, Laurens)
  Maaike Scheffers-Barnhoorn (FIT-HIP, 2020)

- Overige onderzoekers Florian Huiskes: het ICF in de GRZ, Saffier de Residentie

C- Aanvullende nieuwe financiële ondersteuning 2017
- Woonzorgcentra Haaglanden: (vrijstelling 16 uur/week promotieonderzoek Martine Kant-Bosma)

D-Presentaties 2016
Internationaal:
Oktober:

November:

Nationaal:
Februari:

April:
Juni:
September:
November:

Werkgroepen/overig

Romke van Balen:
- Deelname aan herziening multidisciplinaire richtlijn proximale femurfractuur
- Lid programmaraad stichting Wetenschap en Balans
- Lid adviescommissie doorontwikkeling kwaliteitsregistratie CVA keten (benchmark 3.0)
- Lid werkgroep richtlijn ontwikkeling Verenso
- Cursus leiderschap in de geriatrische revalidatie. Studio GRZ

Wilco Achterberg:
- Begeleidingsgroep SCORE onderzoek

Monica van Eijk:
- Lid werkgroep Richtlijnherziening CVA (Verenso)

E- Plannen 2017
Geplande publicaties:
- FIT-HIP: a design of a clustered randomized trial (Scheffers-Barnhoorn)
- Effect of comorbidity on rehabilitation success (Kabboord)
- Effectiveness of supervised home-based exercise therapy compared to a control intervention on
  functions, activities and participation in older patients after hip fracture: a systematic review and
  meta-analysis. (Kuijlaars, Sweerts, Nijhuis-van der Sanden, Van Balen, Staal, van Meeteren,
  Hoogeboom)
- Meetplan GRZ (Van Balen)

Geplande promoties 2017:
- Marije Holstege, The road to successful geriatric rehabilitation, Leiden

Acquisitie gepland:
HGOG: GR-HIP: Geriatric Rehabilitation of patients after HIP fracture; functioning and burden of patients and primary caregivers after hip fracture.

Samenwerking:
- UNC-ZH projectgroep Meetplan GRZ
- Consortium Geriatrische Revalidatie: MUMC, VUmc
- SCORE: stroke cohort outcome rehabilitation. Revalidatiegeneeskunde LUMC/RRC/Sophia
- Restore4stroke: UMCU etc.
- Haaglanden MC: cohort patiënten met heupfractuur
- Nottingham University, United Kingdom (Adam Gordon)