4.3. Opleiding tot erkenning bijzondere bekwaamheid Huntingtonzorg

     Astrid Clocquet, coƶrdinator, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie

    

Dit is het eerste jaarbericht van de opleiding tot bijzondere bekwaamheid Huntingtonzorg voor specialisten ouderengeneeskunde, waarin een terugblik wordt gegeven op de totstandkoming van deze nieuwe opleiding in 2016.

De ziekte van Huntington is een zeldzame erfelijke, progressieve neurodegeneratieve ziekte die gepaard gaat met bewegingsstoornissen, neuro psychiatrische symptomen en dementie. De gemiddelde aanvangsleeftijd van deze ziekte is 30-50 jaar en de gemiddelde ziekteduur bedraagt 17- 20 jaar. In Nederland hebben circa 1.700 mensen de ziekte van Huntington en houden tenminste 15 specialisten ouderengeneeskunde zich bezig met de zorg voor mensen met de ziekte van Huntington. Deze zorg overstijgt duidelijk het basis en takenpakket van de specialist ouderengeneeskunde en voor de borging van de kwaliteit van deze zorg, is dan ook een specifieke opleiding (met daarna het onderhouden van de bekwaamheid) gewenst. Dit standpunt wordt gedeeld door Verenso, hoogleraren specialisme ouderengeneeskunde en neurologie, hoofden van de opleidingen specialisme ouderengeneeskunde, bestuurders van diverse organisaties betrokken bij Huntingtonzorg, cliƫntenvertegenwoordigers en vereniging van Huntington. De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde van het LUMC is in 2016 gestart met de opzet van deze opleiding tot bijzondere bekwaamheid Huntingtonzorg.

In 2016 zijn de eindtermen van de opleiding vastgesteld. Het competentieprofiel van een specialist ouderengeneeskunde met een bijzondere bekwaamheid Huntingtonzorg is gebaseerd op het CanMeds model. Daarmee wordt er niet alleen aangesloten op de beroepsopleiding tot specialist ouderengeneeskunde, maar bij alle medische (vervolg-) opleidingen in Nederland. De 3-jarige opleiding is modulair van opzet en telt 5 opleidingsdagen per jaar en zal begin 2018 starten.

In 2017 zullen de modules verder vormgegeven worden en zal er verbinding worden gezocht met andere opleidingsinstituten en kaderopleidingen. De missie is om begin 2018 te starten met een hoog kwalitatieve erkende opleiding, waarbij specialisten ouderengeneeskunde zich bijzonder kunnen bekwamen op gebied van Huntingtonzorg in zowel de intra-, semi- en extramurale setting.