3.3. “Kers op de taart”

     dr. Monica van Eijk, specialist ouderengeneeskunde, docent module wetenschappelijke vorming, senior onderzoeker

    

In oktober 2016 werd voor de 12e keer op rij het EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society) georganiseerd, ditmaal in Lissabon. VASON, de vereniging van artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, stelt voor ongeveer 10-12 AIOS de mogelijkheid beschikbaar om EUGMS te bezoeken. Hiervoor moeten zijn een motivatiebrief schrijven. Vanuit de wetenschappelijke staf van het LUMC stimuleren wij excellente AIOS om hun wetenschappelijke product aan te bieden voor een poster/reguliere presentatie op internationale congressen. Bij acceptatie kunnen de AIOS dit gebruiken in hun motivatiebrief aan VASON. In 2016 waren er meerdere groepen excellente AIOS die graag hun werk wilden presenteren. De 2 groepen van AIOS, beiden uit het opleidingsjaar 2014, hebben daartoe een abstract geschreven van hun WLO (wetenschappelijk leeronderwijs) artikel.
Tot enige verbazing van enkelen, werden beiden ook geaccepteerd voor een posterpresentatie. De onderwerpen van de onderzoeken waren binnen het thema geriatrische revalidatie. Het eerste onderzoek betrof een post-hoc analyse van data van 186 patiënten die hebben gerevalideerd na een CVA (GRAMPS onderzoek), waarbij de AIOS geïnteresseerd waren in welke determinanten het meest voorspelde of mantelzorgers een grote belasting ervaarden. De hypothese was daarbij dat niet zozeer fysieke beperkingen, maar vooral gedragsproblemen en stemming van patiënten na een CVA de belasting bepaalden. Interessant aan dit onderzoek was dat er een belangrijk verschil was tussen mantelzorgers van vrouwelijk of mannelijk geslacht. Vooral mannen ervaarden een hogere mate van belasting dan vrouwen. De AIOS hebben op enigszins ludieke wijze hier ook de aandacht van de editor van JAMDA mee getrokken, die hen uitnodigde een artikel te schrijven en aan te bieden voor een korte publicatie. Het tweede onderzoek betrof een kwalitatief onderzoek naar wensen en opvattingen van allochtone ouderen die revalideren in een verpleeghuis na een acute aandoening 42 (CVA of orthopedische problematiek). De 3 AIOS die hieraan werkten, hebben veel geleerd over het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. Ze hebben zelf een protocol geschreven, medisch-ethische toestemming verkregen en het onderzoek uitgevoerd. Het bleek nog niet gemakkelijk om kandidaten te vinden, maar uiteindelijk hebben zij een profielschets kunnen geven van 2 typen allochtone ouderen. Ook voor deze poster bleek veel belangstelling te zijn.

Als docent wetenschappelijke vorming mocht ik deze fantastische groepjes begeleiden. Het is erg inspirerend om te zien hoe AIOS, die in den beginne hard roepen ‘niets met wetenschap te hebben’, toch zo enthousiast hun eigen werk staan te presenteren en te promoten; en dit ook nog doen in het Engels in een onbekende (congres)omgeving.
Ik zie dat als een kers op de taart, voor de AIOS zelf, maar zeker ook voor de wetenschappelijk staf ☺.