1.4. Wetenschappelijk onderzoek binnen het onderwijs

     dr. Monica van Eijk, specialist ouderengeneeskunde, docent module wetenschappelijke vorming, senior onderzoeker

    

Een belangrijk speerpunt van het onderwijs voor specialisten ouderengeneeskunde in Leiden is de wetenschappelijke vorming. De wetenschappelijke staf, die de afgelopen jaren belangrijk uitgebreid werd, richt zich m.b.t. het onderwijs, niet alleen op wetenschappelijk leeronderwijs (WLO) voor de AIOS, maar, in verband met de toenemende vraag ook steeds meer op het ondersteunen van opleiders en docenten bij opleidingsprogramma’s en wetenschappelijke vorming. Sinds de eerste hervorming van het wetenschappelijk leeronderwijs in 2012, is er meer gezamenlijkheid in het onderwijs gekomen voor de AIOS. Het gezamenlijk werken aan een gemeenschappelijk onderwerp, heeft meer samenhang gegeven in de verschillende leertrajecten van de AIOS. Hoewel veel AIOS er in het begin tegenop zagen, hebben zij het WLO goed af kunnen sluiten met een mooi product. Het gezamenlijk werken aan hetzelfde onderwerp biedt AIOS veel inspiratie voor een vervolg, wat blijkt uit de toenemende publicaties van AIOS. Hier zijn wij als docenten uitermate trots op

In 2016 is er een nieuwe hervorming gestart, waarbij meerdere kortere onderwijsmomenten worden aangeboden in de vorm van het onderdeel kritisch lezen. Dit lijnonderwijs, wat vooral aan bod komt in het eerste jaar, bestaat uit kritisch beschouwen van een artikel onder begeleiding van een medewerker van de wetenschappelijke staf. Er worden vaardigheden aangereikt, waarmee de AIOS leert kritisch te kijken naar opzet en uitvoering van onderzoek. De wetenschappelijke staf heeft hiertoe een set van, goede en minder goede, artikelen geselecteerd die in tweewekelijkse sessies van 30 minuten worden besproken. Hierbij wordt de systematiek van Nederlands Huisartsen Genootschap gehanteerd, waarbij bestaande werkbladen van de Cochrane bibliotheek zijn samengevoegd tot een meer algemeen instrument om artikelen kritisch te beschouwen. De opgedane kennis kan direct worden toegepast bij referaten en CATs.

Door de positieve ervaringen van zowel AIOS als docenten wetenschappelijke vorming, hebben we de ambities voor komende jaren zelfs nog wat uitgebreid. Zo hebben we het voornemen een 9 scholingsprogramma te ontwikkelen voor AIOTO-SOs (artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker), waarbij zij een deel van de scholing en begeleidingstaken voor de AIOS op zich gaan nemen als onderdeel van hun eigen wetenschappelijke vorming. De AIOTO-SOs zullen daarbij een actieve bijdrage leveren aan scholing en ontwikkeling van wetenschappelijke vorming. Dit is voor de AIOS prettig, omdat zij meer begeleidingstijd kunnen krijgen. Naast betrekken van AIOTO-SOs bij het programma, hebben wij de ambitie om een langjarig project op te zetten samen met dr J.T. van der Steen, die gespecialiseerd is in onderzoek bij patiënten met dementie en palliatieve zorg. De komende jaren zullen we een uitgebreid programma ontwikkelen binnen dit thema, waarbij zelfstandig verzamelen van data en uitvoeren van onderzoek behouden blijft.