1.1. Vernieuwingen in het onderwijs

     Michelle Kromhout, adjunct-hoofd opleiding

    

Om een nog hogere kwaliteit van opleiden te behalen, werkt het opleidingsinstituut ouderengeneeskunde LUMC aan continue verbeteringen van het onderwijs, zowel lokaal als landelijk. Dit doet ons instituut niet alleen, maar samen met de twee andere opleidingsinstituten specialisme ouderengeneeskunde, aios, opleiders en experts zetten de stafleden zich ieder jaar in voor vernieuwingen in het onderwijs.

In 2016 is het nieuwe landelijke opleidingsplan gaan gelden, waarin zowel didactische vernieuwingen als nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld van de specialist ouderengeneeskunde meegenomen. Op 1 september 2016 is de vernieuwde opleiding van start gegaan met de basisfase. Bij het opleidingsinstituut ouderengeneeskunde LUMC is de bestaande basismodule gereviseerd en gemoderniseerd zodat deze aansluit bij de afgesproken landelijke doelen en normen voor de basisfase. Ook is een lokaal opleidingsplan geformuleerd, waarin de landelijke afspraken toegelicht staan vanuit de Leidse situatie. Vanaf 1 september 2017 zal de verdiepingsfase stapsgewijs ingevoerd worden, dit betekent modulair onderwijs passend bij de praktijkfase van de opleiding. Experts, aios, opleiders en stafleden van alle drie de opleidingsinstituten hebben de kaders geschetst voor de modules. Die in 2017 verder inhoudelijk ontwikkeld zullen worden.

Naast deze uitgebreide vernieuwing van de gehele opleiding, werkt het opleidingsinstituut ook aan interne kwaliteitsverbeteringen zoals structurele evaluaties, invoeren van een cyclisch kwaliteitsbeleid en verdere voortzetting van de docentprofessionalisering.