3.1. Namens de jaarvertegenwoordiging AIOS 2016

     dr. Sylvia Stegeman, voorzitter jaarvertegenwoordiging

    
Van links naar rechts: Sylvia Stegeman, Marijke van Essen, Najoua Boutaybi,
Leon Persoon, Marieke Roest-Schalken. Ontbrekend: Emine Sen en Nienke de Mos.

Met de vergrijzing van de samenleving wordt het vak ouderengeneeskunde gezien als het vak van de toekomst. De huidige generatie AIOS-sen zijn zich daar terdege van bewust en hebben zich vaak breed geprofileerd alvorens te beginnen met de opleiding. Ze vragen veel van de opleiding en omgekeerd de opleiding ook van hen.

In september 2016 is een nieuwe lichting AIOS-sen gestart die worden opgeleid volgens het nieuwe opleidingsplan van 2015. Daarmee wordt gestreefd om het opleidingsniveau naar een hoger niveau te tillen. Dit houdt in dat er meer op kennis wordt getest middels landelijke kennistoetsen, maar ook dat er breder wordt gekeken naar onderwijscompetenties, communicatievaardigheden en het kunnen reflecteren op je eigen handelen. In Leiden liggen de speerpunten daarnaast ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, zoals het kunnen uitvoeren van een klein wetenschappelijk project, als ook het kritisch kunnen lezen van literatuur. Daarnaast zijn er maandelijkse wetenschapsavonden waar AIOS-sen voordrachten houden.

Het opleidingsjaar begint in september, waarna de AIOS-sen verdeeld worden over twee groepen. Vanuit elke groep neemt een AIOS plaats in de jaarvertegenwoordiging. In principe vinden de 35 vergaderingen met het hoofd van de opleiding elke zes weken plaats. In deze vergadering worden de huidige ontwikkelingen in het onderwijs besproken en gekeken waar processen verder geoptimaliseerd kunnen worden. De huidige AIOS is kritisch en het onderwijs is hierdoor voortdurend in beweging om aan de vraag te voldoen. Aangezien ouderengeneeskunde een groeiend vak is met een steeds hoger ervaringsniveau van de AIOS, zal dit ook in de toekomst hard gewerkt moeten worden om aan deze vraag te blijven voldoen. Wij hebben, als AIOS en jaarvertegenwoordiging, hier een belangrijke taak in.

Een positieve ontwikkeling is dat de opleiding in 2018 gaat uitbreiden met landelijk 60 opleidingsplaatsen erbij. Dat betekent dat er waarschijnlijk 20 plaatsen in Leiden bij gaan komen. Er wordt nu gekeken naar de invulling hiervan.