1.6. Opleiden in Leiden

     Anjalie Sewnaik-Asarfi, specialist ouderengeneeskunde, opleider Aafje-Rotterdam

    

Als de eerste, belangrijkste vraag, ( wil ik opleider zijn? )eenmaal door jezelf beantwoord is, volgt de rest vanzelf. Althans, zo ging het bij mij. Achteraf gezien, denk ik dat ik deze vraag die mij lang heeft bezig gehouden, in een eerdere fase had kunnen voorleggen aan het instituut ( zien jullie wat in mij als opleider?). Het instituut voorziet in de behoefte aan een oriënterend gesprek om dit verder te verkennen.

In het visiedocument medisch specialist 2025 (Federatie Medisch Specialisten), lees ik over de medisch specialist als coach en adviseur "Er is ruimte voor het delen van ervaringen en het geven van feedback. In teams en tussen zorgprofessionals is sprake van een cultuur waar men elkaar aanspreekt op kwaliteit, doelmatigheid en gedrag." De terugkomdagen zoals die georganiseerd zijn in Leiden, bieden duidelijk ruimte voor het geven van feedback en het delen van ervaringen.

Over de opleiding van medisch specialisten zegt het visie document: “de eisen aan en de verwachtingen van de medisch specialist zullen in 2025 anders zijn dan nu. ….In het visiedocument "Opleiden is vooruitzien"…staan aanbevelingen voor aanpassingen van de medische vervolgopleidingen om op toekomstige ontwikkelingen in te spelen”. Wat hier niet staat genoemd, en wat aan de opleiders van het specialisme ouderengeneeskunde wordt aangeboden (verplicht gesteld?) is de Kaderopleiding Opleiden. Deze opleiding, opgebouwd uit verschillende modules reikt de opleider tools aan, spiegelt, toetst. Onontbeerlijke bagage, zo zou ik het willen omschrijven, ongeacht het specialisme waarin je opleidt. Ik denk dat je jezelf, en je AIOS tekort doet zonder deze bagage aan de slag te gaan. Het is echter niet zo dat je eerst al deze bagage zou moeten hebben, en dan pas kan beginnen aan opleiden. Het blijft een kwestie van “al doende leert men”, maar dan wel met een goed kompas op zak.

Geen beter plan, dan een individueel, persoonlijk ontwikkelplan. Voornemens en wensen worden daarmee vertaald naar concrete en haalbare doelen. We vragen dat van de AIOS, en het is helemaal niet zo gek om als opleider stil te staan wat al deze competenties, die we van de AIOS verwachten in 12 huis te hebben, of in ieder geval te gaan ontwikkelen, van onszelf vraagt als opleider. Op de terugkomdagen in Leiden en ook in de diverse modules wordt hier ruim aandacht aan besteed. Zo komt alles bij elkaar: leren, het opleiden in de praktijk, ervaringen, successen, en soms ook teleurstellingen met elkaar delen.

Met een goed, voldaan gevoel kijk ik terug op 2016, waarin ik mezelf heb neergezet als opleider, twee AIOS heb mogen begeleiden met goed resultaat, en twee modules heb kunnen afronden. Voor het komende jaar staat module B op mijn programma, het coachen en begeleiden, waarmee ik duidelijk uit mijn comfortzone treed. Daarnaast een stukje netwerken en verbinding leggen met andere specialismen. Het symposium afasie dat 4 april 2017 georganiseerd wordt vanuit mijn werkplek is daar een kleine aanzet toe. En ook de terugkomdagen waarna aansluitend refereerbijeenkomsten zijn, zijn een nuttig middel hiertoe.

Al met al wordt op deze manier gewerkt aan: "Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen” (uit de eed van Hippocrates)