5. Medewerkers

Ook op het personele gebied is de opleiding fors gegroeid.

In 2016 werd van 2 zeer gewaardeerde docenten,

Als ook van Daarentegen kwamen in 2016: als ook 7 nieuwe docenten/mentoren ons team versterken:

Met genoemde uitbreidingen voldoet de opleiding ruimschoots aan de vereiste formatie, zoals genoemd in het kaderbesluit CHVG 2013: per AIOS wordt de opleiding geacht 0,15 fte aan medewerkers in dienst te hebben. Deze 0,15 fte wordt onderverdeeld in 0,1 fte academisch gevormd, onderwijsgevend personeel en 0,05 fte ondersteunend personeel. 50% van het academisch gevormd personeel (0,05fte) dient te bestaan uit specialisten die tenminste 5 jaar geregistreerd zijn in het betreffende specialistenregister.
Zie onderstaande tabel voor de in 2016 aan het opleidingsinstituut verbonden medewerkers:

naam functie
prof.dr. Wilco Achterberg
hoogleraar specialisme ouderengeneeskunde
Bart Beck
docent, psycholoog, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor module psychogeriatrie, GGZ ambulant en GRZ
Peter Buwalda
docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ i.o. module GRZ
dr. Victor Chel
hoofd opleiding specialisme ouderengeneeskunde
specialist ouderengeneeskunde
Astrid Clocquet
coördinator opleiding erkenning bijzonder bekwaamheid Huntingtonzorg, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie
Joke Crul
huisarts, mentor
Anna van Daalen
docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor basismodule
Wim van den Dool
docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie module GGZ ambulant
module GGZ ambulant
Gerda Dijkstra
docent, huisarts, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor module extramuraal en GRZ
Saskia van Eck
opleidingscoördinator
dr. Monica van Eijk
docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts GRZ, senior onderzoeker
module WLO en GRZ
Hanneke Geluk
docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor module chron. som. zorg
Jeroen Janssens
docent specialist ouderengeneeskunde, mentor basismodule, module psychogeriatrie
Henk de Jong
ICT ondersteuning
Marcel Knop
specialist ouderengeneeskunde,onderwijscoördinator
basismodule
Aletta Koldewijn
secretariaatsmedewerkende
Janine van Kooten
docent, specialist ouderengeneeskunde, module WLO
Jentie Kraamer
docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie, mentor module extramuraal
Michelle Kromhout
adjunct hoofd opleiding specialisme ouderengeneeskunde, docent specialist ouderengeneeskunde, module psychogeriatrie
Welmoed Liefrinck
docent, psycholoog, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor basismodule
Jesseke de Man
beleidsmedewerker opleiding erkenning bijzonder bekwaamheid, Huntingtonzorg
Yvonne Martens
docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor module GGZ ambulant
Inge van Mansom
docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg module palliatieve zorg
Bep Meeuwisse
docent, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor module extramuraal en ziekenhuis
Eline van de Mey
secretariaatmedewerkende
Annemarie Mol
docent, studentonderwijs, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie, mentor
Ida de Monchy
docent, specialist ouderengeneeskunde, mentor, kaderarts GRZ en kaderarts palliatieve zorg module GRZ
Bahiya Motia
secretariaatsmedewerkende/ planner
Marjoleine Pieper
docent, psycholoog, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor module WLO
Gwen Posthuma
docent, psycholoog, gedragswetenschappelijk medewerker, mentor basismodule
Debby Ras
Docent, studentonderwijs, specialist ouderengeneeskunde
Maurice Schuivens
ICT ondersteuning
dr. ir. Jenny van der Steen
docent, epidemioloog, module WLO
Peter Thijs
ICT ondersteuning
José Tieleman-Shamier
office manager
Pety van der Vliet
docent, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg module palliatieve zorg
Tamara Wanner
docent specialist ouderengeneeskunde module ziekenhuis