Onderwijs en organisatie

1.1 Leidse ontwikkelingen vanuit SOON
    Michelle Kromhout, adjunct-hoofd opleiding

Het opleidingsinstituut ouderengeneeskunde LUMC werkt samen met de andere twee opleidingsinstituten binnen het Samenwerkingsverband Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland (SOON). SOON streeft naar een nog hogere kwaliteit van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en ontplooit diverse projecten en programma’s om dit doel te bereiken. Stafleden, aios en opleiders verbonden aan het opleidingsinstituut LUMC zetten zich ieder jaar in voor deze kwaliteitsverbetering. Hieronder worden kort de hoofdpunten uit 2014 geschetst.

Lees meer...

Onderzoek

2.1 onderzoek Ouderengeneeskunde PHEG LUMC 2014
    dr. Monica van Eijk en prof. dr. Wilco Achterberg

Het onderzoek van het specialisme ouderengeneeskunde van de afdeling PHEG van het LUMC richt zich op twee centrale thema’s: geriatrische revalidatie en kwaliteit van leven bij dementie. Inbedding in Geriatrics in primary care De doelstelling en focus van de onderzoekslijn Geriatrics in Primary care van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het LUMC is de (organisatie van) medische zorg voor alle ouderen buiten de muren van het ziekenhuis te verbeteren, door wetenschappelijke kennis en evidence op te bouwen.

Lees meer...

Medewerkers

Ook op het personele gebied was 2014 een veelbewogen jaar. In de inleiding werd al het afscheid van Paul Went genoemd, maar ook en ander prominent staflid van de Leidse opleiding nam afscheid: Agnes Valkhof, docent specialist ouderengeneeskunde en mentor van het eerste uur. De opleiding is haar bijzonder erkentelijk voor haar grote verdiensten.

Als nieuwe werknemers mocht ons instituut in 2014 verwelkomen: Victor Chel, hoofd; Michelle Kromhout, adjunct-hoofd; Yvonne Martens, docent specialist ouderengeneeskunde / sociaal geriater en mentor en Welmoed Liefrinck, docent gedragswetenschappelijk medewerkende / GZ-psycholoog. Bahiya Motia, secretariaatsmedewerkende/planner.

Lees meer...
image