3.1

Namens de AIOS vertegenwoordigers 2014

dr. Diane de Zwart-Slats

2014 is vanuit het oogpunt van de AIOS een jaar van ontwikkeling geweest, niet alleen voor iedere individuele AIOS, maar ook voor de opleiding in zijn geheel. Er is de afgelopen jaren, maar in 2014 in het bijzonder, een grote kwaliteitsslag gemaakt in de opleiding. Met name qua vakinhoudelijke kennis is getracht een bredere basis aan de AIOS mee te geven, passend bij de veranderingen die ook nu in het land gaande zijn. In de dagelijkse praktijk van de opleiding hebben we dit teruggezien doordat onderwijsmodules in ontwikkeling zijn. Met inspraak van de AIOS worden de modules verbeterd en er worden steeds meer gastdocenten uitgenodigd om het onderwijs tot een hoger niveau te tillen. Tevens is er sinds dit jaar een proef gedaan met een landelijke kennistoets voor AIOS, waarin de kennis van vakinhoudelijke richtlijnen wordt getest.

In september 2014 hebben 12 AIOS de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde succesvol afgerond en is er een nieuwe lichting van twintig enthousiaste AIOS begonnen. Dit zijn zowel jonge, net afgestudeerde basisartsen als al meer ervaren artsen die nu bewust kiezen voor het vak ouderengeneeskunde. In december zijn ook nog 7 zeer ervaren sociaal geriaters ingestroomd voor een verkort opleidingstraject tot specialist ouderengeneeskunde. In totaal zijn we nu met 70 AIOS in opleiding in Leiden. De toename van het aantal nieuw instromende AIOS in 2013 en 2014 heeft ook een vraag voor extra opleidingsplaatsen met zich mee gebracht, maar ondanks dat is de mogelijkheid tot per AIOS flexibele en individuele opleidingstrajecten mogelijk gebleven.

In deze opleidingstrajecten zullen de AIOS zowel in het verpleeghuis, als ook in het ziekenhuis en bij de GGZ werken. Nieuw per 2014 is de stage op een revalidatie-unit waar AIOS ervaring opdoen met de zorg voor en rondom revaliderende ouderen in Nederland. Daarnaast wordt van de AIOS gevraagd te participeren in wetenschappelijk onderzoek en deel te nemen aan de drukbezochte wetenschapsavonden die nieuw gestart zijn in 2014. Tevens zijn er nu drie AIOTO: arts assistenten in opleiding tot onderzoeker. Deze AIOS doen tevens promotieonderzoek tijdens hun opleiding. Hiermee wordt een begin gemaakt om aan de grote vraag naar meer wetenschappelijk onderbouwde kennis over ziekten en medicatie bij ouderen te voldoen.

Al met al is 2014 voor de opleiding een bewogen jaar geweest, maar de AIOS laten zich daardoor niet afleiden. Wij gaan gewoon verder met het vergaren van voldoende kennis en competentie om als uitstekende specialisten ouderengeneeskunde aan het werk te gaan.

Home of Ga door