3.6

Selectie aios 2014

Saskia van Eck, opleidingscoördinator

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde heeft in Leiden in 2014 twee instroomdata: 1 september 2014 en 18 december 2014. Voor het eerste selectiemoment in dit jaar hebben zich in de periode van 1 september 2013 tot 15 mei 2014 in totaal 37 kandidaten gemeld. Daarvan waren 2 kandidaten na de deadline voor aanmelding maartgroep en deze kandidaten hadden geen belangstelling om door te schuiven naar september 2014. 1 kandidaat was een herintreder en heeft haar selectiegesprek met het hoofd opleiding gehad en is toen toegelaten. 5 kandidaten zijn afgewezen na briefselectie.

Voor februari 2014 zijn er verspreid telkens gespreksrondes met één of enkele kandidaten georganiseerd. Er waren te weinig kandidaten om een maartgroep op te starten. De kandidaten die wel geschikt waren zijn doorgeschoven naar september 2014. Na de deadline in mei 2014 zijn er in korte periode selectiegesprekken geweest.

De selectiecommissie heeft onder roulerend voorzitterschap op 13 verschillende data uiteindelijk 34 1e selectiegesprekken gevoerd, waarbij met vier kandidaten na twijfel in het eerste gesprek een tweede selectiegesprek is gevoerd. De selectiecommissie heeft merendeels in een vaste samenstelling conform het reglement zitting gehad. De selectiecommissie heeft 4 kandidaten afgewezen. Eén kandidaat heeft zich na het selectiegesprek teruggetrokken. 25 kandidaten zijn toegelaten waarvan er 20 per 1 september en 1 al op 1 april daadwerkelijk met de opleiding zijn gestart.

Daarnaast is er een tweede selectiemoment geweest in de periode half augustus 2014 tot en met december 2014. In deze 2e periode hebben zich 13 kandidaten gemeld. Hiervan waren 9 sociaal geriaters, 2 herintreders en 2 zij-instromers. Met allen zijn gesprekken geweest met het hoofd opleiding en de opleidingscoördinator. Uiteindelijk zijn er 7 sociaal geriaters in opleiding gegaan per 18 december 2014. Twee sociaal geriaters hebben er om privéredenen vanaf gezien om in opleiding te gaan. Van de 2 herintreders heeft er 1 besloten om per 1 september 2015 in opleiding te gaan en de andere heeft ook om privéredenen besloten om toch niet in opleiding te gaan. De 2 zij-instromers zijn per 1 januari 2015 met de opleiding gestart.

Selectiemoment 1

image
* waarvan 2 aanmeldingen na deadline maart 2014 en hadden geen belangstelling om door te schuiven naar september 2014

** waarvan 3 kandidaten zijn toegelaten na 2e selectiegesprek, 1 kandidaat is een herintreder

*** 1 kandidaat start in 2015 de opleiding ivm zwangerschap. Anderen zijn niet gestart ivm overstap naar huisartsopleiding (1x), ivm wereldreis (1x) en ivm ernstige ziekte (1x)

**** 1 kandidaat is al op 1 april 2014 gestart, de herintreder

Selectiemoment 2

image
* 2 kandidaten zijn al per 1/1/2015 gestart en 1 herintreder start pas per 1/9/15

Met de toelating van totaal 21+ 7 = 28 aios heeft de Leidse opleiding de toegewezen capaciteit volledig benut. Daarnaast is in overleg met de 2 andere opleidingsinstituten gebruik gemaakt van open plekken in hun capaciteit.

Vanuit het SOON-project selectieprocedure hebben drie stafmedewerkers en 1 opleider afgelopen jaar deelgenomen aan de intervisie selectiecommissie. Daarnaast is er voor het eerst met een vaste landelijke aanmeldperiode gewerkt in de periode half februari tot half mei. Aansluitend hebben er in korte periode eerst briefselectie en vervolgens alle selectiegesprekken plaatsgevonden in redelijk vaste samenstellingen van commissies. De evaluatie vindt op dit moment nog plaats in Leiden van deze eerste ervaringen met deze procedure.

Home of Ga door