1.2

Wijziging managementstructuur

Met het vertrek van Paul Went vond binnen de opleiding ouderengeneeskunde een wijziging plaats van de managementstructuur. Kende men aanvankelijk naast het hoofd een informele waarnemer, (die bepaalde taken kon waarnemen bij zijn afwezigheid) en een praktijkplanner; in 2014 werden, naar analogie van de Leidse huisartsenopleiding, naast een hoofd opleiding (Victor Chel) een adjunct-hoofd (Michelle Kromhout), een opleidingscoördinator (Saskia van Eck) en een onderwijs-coördinator (Marcel Knop) aangesteld.