3.4

De eerste landelijke AIOTO-SO dag in Leiden

Anouk Kabboord en Annelore van Dalen, AIOTO’s

De korte geschiedenis van “de AIOTO-SO” begon in september 2010, maar inmiddels is de groep in een rap tempo uitgegroeid tot een totaal aantal van 12 promovendi. AIOTO-SO staat voor Arts In Opleiding Tot Onderzoeker & Specialist Ouderengeneeskunde. Donderdag 30 oktober 2014 hadden de Leidse aioto-so’s het initiatief genomen om de allereerste landelijke dag in Leiden te organiseren. Op deze dag gaf onze hoogleraar Wilco Achterberg een zeer inspirerend betoog over de positie van de aioto-so en de bijdrage die wij kunnen leveren aan het vak en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan.
Verder hebben wij niet alleen elkaar bijgepraat over de individuele onderzoeken en de huidige stand van onze projecten, maar hebben wij ook, onder begeleiding van coach en motivator Ruud Vriese, een lange brainstormsessie gehouden over onder andere de positie van de aioto-so in opleiding, beroepsgroep, wetenschap en maatschappij. Daarnaast hebben wij gesproken over onze ambities om de ouderenzorg in Nederland verder te professionaliseren en welke rol wij daarin kunnen vervullen.

image

Het was al met al een zeer geslaagde dag. We hebben de eerste stappen genomen om een ‘missie’ te verwoorden: “het specialisme ouderengeneeskunde beter op de landelijke ‘kaart’ te zetten, zodat het vak de waardering krijgt die het behoort te hebben”.

Home of Ga door